NETTOARBETSDAGAR

Se fler Excelfunktioner

För att få reda på hur många arbetsdagar det finns mellan två datum, använder vi NETTOARBETSDAGAR funktionen.

Funktionen utesluter dessutom alla helger och givna helgdagar.

Den har tre argument: De två datumen, och alla helgdagar som finns mellan dem.

Vi skriver in Lika med, NETTOARBETSDAGAR, markerar de två datumen, och sen markerar helgdagarna vi har skrivit in.

Vi ser att det finns åtta arbetsdagar mellan den artonde december och den fjärde januari, med alla helgdagarna mellan uteslutna.

I denna lektion har haft en titt på NETTOARBETSDAGAR funktionen, som räknar antalet arbetsdagar mellan två datum.