NETTOARBETSDAGAR

Se fler Excelfunktioner
Dela

| DATEDIF | DATUM och KLOCKSLAG | VECKODAG | ARBETSDAGAR |

Den här lektionen tillsammans med många andra, hittar man i vår kurs Excelfunktioner Fördjupning!

Sammanfattning

Funktionen NETTOARBETSDAGAR i Excel beräknar antalet arbetsdagar mellan två datum. NETTOARBETSDAGAR utesluter automatiskt helger (lördag och söndag) och kan även utesluta en lista över helgdagar som tillhandahålls som datum.

Syfte
Erhålla antalet arbetsdagar mellan två datum

Argument
startdatum – startdatumet
slutdatum – slutdatumet
[lediga] – [valfritt] en lista med datum för helgdagar (arbetsfria dagar)


Returvärde
Ett tal som representerar antal dagar

Syntax
=NETTOARBETSDAGAR(startdatum;slutdatum;[lediga])


Hur använder man funktionen NETTOARBETSDAGAR i Excel?

Exempel 1 – Grundläggande exempel med och utan det tredje argumentet

Nedan ses ett grundläggande exempel utan det tredje argumentet. Här tas alltså ingen hänsyn till eventuella helgdagar (arbetsfria dagar) men däremot helger (lördagar och söndagar):

excel-nettoarbetsdagar-1
Exempel 1a: grundläggande användning utan det tredje valfria argumentet.

I den andra bilden nedan har det tredje argumentet använts, genom parametern “Helgdagar” som i det här fallet är ett namngivet intervall. Detta namngivna intervall är området G6:G21 och går lika bra att mata in som ett intervall just.

excel-nettoarbetsdagar-2
Exempel 1b: grundläggande användning med det tredje valfria argumentet.

Exempel 2 – Antal arbetsdagar kvar i en given månad

I exemplet nedan används funktionen NETTOARBETSDAGAR tillsammans med flertalet datum-funktioner i Excel; DATUM, ÅR och MÅNAD. Tillsammans bildar de en formel som räknar ut antal veckodagar för kalendermånaden augusti för ett givet år.

excel-nettoarbetsdagar-3
Exempel 3: formeln visar antal arbetsdagar i augusti månad.

Formeln ser alltså ut som följande:

=NETTOARBETSDAGAR(DATUM(ÅR(B3);MÅNAD(B3);C5);DATUM(ÅR(B3);MÅNAD(B3)+1;C5)-1)

Notera att cell C5 används som tredje argument i funktionen MÅNAD. Ser man bilden ovan noterar man att C5 är månadens första dag. Vill man börja uträkningen från och med en annan dag, går det som i exemplet att referera till en annan cell i kalendern, eller att fylla i ett statiskt värde i form av ett tal, “1”, “7”, “29” etc.
Man kan även använda den något enklare formeln nedan som returnerar antal resterande arbetsdagar i nuvarande månad från dagens datum:

=NETTOARBETSDAGAR(IDAG();SLUTMÅNAD(IDAG();0);Helgdagar)-1

Den här formel använder sig av funktionerna IDAG och SLUTMÅNAD. Ta bort -1 för att räkna med innevarande dag också.


Mer om funktionen NETTOARBETSDAGAR

För att arbeta med anpassade helger (t ex arbetsfria dagar mitt i veckan, söndag-måndag, etc), byt till den mer robusta NETTOARBETSDAGAR.INT-funktionen, som tillåter kontroll över vilka dagar i veckan som anses vara arbetsdagar.

Om du behöver beräkna ett datum n arbetsdagar i det förflutna eller framtiden, se ARBETSDAGAR-funktionen.

Mer läsning

Man lär sig mer om NETTOARBETSDAGAR-funktionen i vår kurs Excelfunktioner Fördjupning!