Vill du ha gratis tillgång till vår kurs i Excelfunktioner?

Fyll i e-post och telefon så får du 7 dagar gratis tillgång till vår fördjupningskurs i funktioner!

PASSA, INDEX, VÄLJ

Se fler Excelfunktioner
Dela

Nu kommer vi att ta en titt på tre olika sätt att finna ett särskilt värde.
Funktionen PASSA ger oss ett givet värdes position.

Vi skriver in Lika med, PASSA, ange vad det är vi letar efter; markerar cellområdet; och sen skriver in en nolla för en exakt matchning.
Värdet ”Orange” finner vi i position tre.

Funktionen INDEX ger oss istället värdet som finns i en specifik position.

Vi skriver in Lika med, INDEX, markerar cellområdet; väljer raden; och kolumnen.

I korsningen mellan rad tre och kolumn 2, finner vi färger Lila.

Utav en lista värden, funktionen VÄLJ returnerar värdet i en särskild position.

Vi skriver in Lika med, VÄLJ, anger positionen, och sen skriver ut listan värden.
I listans andra position finner vi bokstaven B.

I denna lektion har vi gått igenom tre olika sätt att finna värden i en lista: PASSA, INDEX, och VÄLJ.