Dela

Detta kapitel kommer att gå igenom ett antal ekonomiska funktioner, så vi kommer att använda ett enda exempel för dem alla.

Vi antar att vi har tagit ut ett lån på 80,000 kronor, återbetalt månadsvis, med en årsränta på 6%, och vi måste ha betalt tillbaka summan inom 15 år.

Först kommer vi att ta en titt på hur man kan hitta beloppet som måste betalas varje månad, för att lånet ska kunna bli avbetalat om exakt 15 år.

Detta görs genom att använda funktionen BETALNING.

Vi skriver in Lika med, BETALNING, markera vår ränta; perioder, vilket är 15 år gånger 12; lånets ursprungliga belopp, så kallat NUVÄRDE; och om vi vill, vårt slutvärde, vilket är våran önskade skuldsättning efter 15 år.

Vi kan också ange om vi vill betala beloppet i varje periods början eller slut, men vi kommer att ignorera detta för tillfället, vilket betyder att det betalas i slutet.

Det visar sig att vi måste betala 675 kronor och 9 öre per månad.

Ändrar vi något av de andra värdena ändras också betalningsbeloppet.

I denna lektion har vi kollat på hur man hittar betalningsbeloppet för varje period när man återbetalar ett lån.