Dela ditt kursdiplom på LinkedIn under april månad och var med i utlottningen av fantastiska priser 🌞 Läs mer 👈

Dela

Ett låns slutvärde är pengarbeloppet vi vill vara skyldiga efter att alla återbetalningar är slutförda.

Vanligtvis vill vi ha ett slutvärde av noll, eftersom vi helst inte ha någon skuld när vi är klara.

Men funktionen SLUTVÄRDE returnerar ett låns slutvärde om vi har de andra relevanta värdena.

Vi skriver in Lika med, SLUTVÄRDE, och markerar räntan, perioderna, betalningsbeloppet, och nuvärdet.

Vi får fram en nolla, vilket betyder att om vi betalar det givna beloppet varje månad, så kommer skulden vara helt återbetald.

Nu kan vi dock förändra betalningsbeloppet till 600kr per månad, och se att vi fortfarande har skuld att betala efter 15 år.

Denna lektion har gått igenom SLUTVÄRDE funktionen, som returnerar ett låns slutvärde.