FILTER

Tillbaka till alla funktioner

Det kan ibland vara klurigt att filtrera i Excel baserat på dynamiska villkor, men med funktionen FILTER blir jobbet enkelt.

Vi har en kort personallista med en del information, och vi vill kunna välja att se till höger all personal inom en angiven avdelning.

Vi ställer oss i första namncellen, och skriver in =FILTER och vänsterparentes.

Det första argumentet är cellområdet vi kommer att använda.

Det andra argumentet är den kolumn som vi ska filtrera på, vilket för oss blir Avdelning.

Här måste vi också ange själva villkoret som vi vill anpassa på kolumnen, vilket vi kommer att ha i cell H3.

Så vi skriver alltså in Avdelningcellerna, lika med, H3.

I tredje och sista argumentet kan vi, om vi vill, ha med ett felmeddelande, om till exempel H3 är tom eller om det inte matchar en av avdelningarna.

Här skriver vi ”Var god ange en avdelning.”

Vi avslutar funktionen och trycker retur, och vi ser felmeddelandet vi just skrev.

Vi kan nu skriva in den avdelning vi vill se i cell H3, och cellerna till höger anpassas till vårt urval.

I förra lektionen skapade vi också en lista över alla avdelningarna som finns på företaget.

Vi kan använda denna lista för att lägga in en rullgardinsmeny med hjälp av Dataverifiering.

Vi ställer oss i cell H3, går till Datafliken, och trycker på Dataverifiering.

Under Tillåt väljer vi Lista, och markerar listan.

Vi trycker OK, och kan nu enkelt välja den avdelning vi vill se information på.

Notera åter igen att ”spill” cellerna inte går att redigera när de väl är etablerade.