SUMMA-funktionen

Tillbaka till alla funktioner

I denna lektion kommer vi att visa SUMMA funktionen, som adderar värdena i en grupp celler.
SUMMA funktionen har endast ett argument: cellområdet som innehåller värdena vi vill addera.
Vi skriver in Lika med, SUMMA, och markerar cellområdet.

Som vi ser så är summan av värdena i cellområdet ett hundra tjugo ett.

Notera att SUMMA funktionen ignorerar alla celler som innehåller bokstäver.
I denna lektion har vi gått igenom SUMMA funktionen, som adderar alla nummer i ett område celler.