SUMMA-funktionen

Returnerar summan av celler.

SUMMA-funktionen i Excel returnerar summan av alla argumenten i funktionen. Det enda kravet är att argumenten är tal. 

Syntax:
=SUMMA( tal1 ; tal2 ; …


Eftersom det enda kravet är att argumenten är tal, kan vi bygga upp egen logik inom argumenten. Här summerar vi minsta talet från matrisen {1;2;3} med största talet från matrisen {7;8;9}

>>> 1 + 9.

SUMMA kan användas på matriser, vilket betyder att vi har även ett alternativt och mer flexibelt sätt att skriva PRODUKTSUMMA-funktionen. Det görs helt enkelt genom att multiplicera två matriser, och sedan summera talen.