BYT.UT, ERSÄTT

Tillbaka till alla funktioner

Funktionerna BYT.UT och ERSÄTT ändrar en viss rad text till en annan.

Båda funktionerna har tre argument, plus ett frivilligt.

BYT.UT-funktionen behöver först cellen som innehåller texten vi vill byta ut, textdelen vi vill byta ut, och det vi vill ersätta det med.

Så vi skriver in Lika med, BYT.UT, markera cellen, skriv in ”Excel” inom citationstecken, och byt ut detta mot ”Word” inom citationstecken.

Varje gång funktionen hittar ordet Excel, byts det ut mot Word.

Om vi råkar veta positionen av textraden som vi vill ändra på inom varje cell, så kan vi istället använda ERSÄTT funktionen.

Funktionen kräver cellen där vi hittar texten, startpositionen, hur många tecken efter detta som vi vill ersätta, och sen den nya texten.

Så vi skriver in Lika med, ERSÄTT, markera cellen, 7 som startposition, 4 som antalet tecken vi vill ersätta, och 2010 som den nya texten.

I denna lektion har vi gått igenom två olika sätt att byta ut textrader inom en cell genom att använda funktionerna BYT.UT och ERSÄTT.

Populära kurser

Gratis Excelkurs

Excel på en timme!

Vår kurs Excel på en timme är en gratiskurs för dig som snabbt vill gå från nybörjare till att behärska vardagliga Excelutmaningar....

Excelkurs Bas

Allt du behöver kunna om Excel i en kurs

Excelkurs Bas är Learnesys populära grundkurs i Excel. Detta är en väldigt omfattande kurs som riktar sig till den som...

Excelfunktioner Fördjupning

Lär dig över 100 användbara Excelfunktioner

Lär dig att på ett effektivt sätt hantera databaser, rensa text i celler och hämta in värden från andra tabeller....

Pivottabeller Fördjupning

Analysera data i Excel med Pivottabeller

Du lär dig snabbt och effektivt att sätta upp och analysera databaser. När du väl kan analysera data på en...

Vi hjälper dig att välja rätt onlinekurser för företaget

SQL Bas

Lär dig grunderna och mera i SQL och MySQL

SQL är standardspråk för att kommunicera med en databas som använder sig av en SQL-server. Med SQL kan man hämta,...

Power BI Bas

Skapa dashboards och analysera data med PowerBI

Skapa dynamiska rapporter och visualiseringar över stora mängder data med hjälp av DAX-formler. I kursen skapas en fullständig rapport från...

Power Pivot och DAX

Power Pivot och DAX-formler i Excel

Med Power Pivot och DAX kan du modellera data, visualisera stordata samt enkelt och effektivt göra analyser för att få viktiga insikter. DAX (Data Analysis...

Power Query Bas

Lär dig hämta och omvandla data med Power Query

Power Query – eller Hämta och transformera – är Excels datahanteringsverktyg. Bland annat används Power Query för att importera, bearbeta...

Vi hjälper dig att välja rätt onlinekurser för företaget

Yrkesinriktade kurser

Excel för ekonomer

En anpassad Excelkurs för dig som är ekonom

Excel är ett användbart verktyg, i synnerhet för dig som jobbar inom ekonomi. Vi har därför skapat en unik och...

Excel för inköpare & logistiker

En yrkesanpassad kurs i Excel för dig inom inköp och logistik

Därför har vi tillsammans med branschorganisationer och verksamma i rollen tagit fram en Excelkurs som är anpassad för dig som...

Excel för säljare

Lyft ditt säljresultat med Excel

Lär dig de mest relevanta delarna i Excel på ett tidseffektivt sätt. Fyll i kunskapsluckorna och förhindra onödiga flaskhalsar. Lär...

Oftast fungerar våra kurser bra som dom är, men ibland kan det vara värt att specialanpassa en kurs. Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss