🆕 Prova vår nya kursplanerare – en kalenderfunktion som planerar ditt dagliga lärande 📅 För mer info →

BYT.UT, ERSÄTT

Se fler Excelfunktioner
Dela

Funktionerna BYT.UT och ERSÄTT ändrar en viss rad text till en annan.

Båda funktionerna har tre argument, plus ett frivilligt.

BYT.UT-funktionen behöver först cellen som innehåller texten vi vill byta ut, textdelen vi vill byta ut, och det vi vill ersätta det med.

Så vi skriver in Lika med, BYT.UT, markera cellen, skriv in ”Excel” inom citationstecken, och byt ut detta mot ”Word” inom citationstecken.

Varje gång funktionen hittar ordet Excel, byts det ut mot Word.

Om vi råkar veta positionen av textraden som vi vill ändra på inom varje cell, så kan vi istället använda ERSÄTT funktionen.

Funktionen kräver cellen där vi hittar texten, startpositionen, hur många tecken efter detta som vi vill ersätta, och sen den nya texten.

Så vi skriver in Lika med, ERSÄTT, markera cellen, 7 som startposition, 4 som antalet tecken vi vill ersätta, och 2010 som den nya texten.

I denna lektion har vi gått igenom två olika sätt att byta ut textrader inom en cell genom att använda funktionerna BYT.UT och ERSÄTT.