STÖRSTA, MINSTA

Tillbaka till alla funktioner

I denna lektion kommer vi att visa upp funktionerna STÖRSTA och MINSTA, som returnerar det n:te största eller minsta värdet ur en grupp celler.

N representerar positionen från det största eller minsta värdet.

Till exempel, vi vill hitta det fjärde största värde i detta cellområde.

Vi skriver då in Lika med, STÖRSTA, markerar området, och sen skriver in en fyra.

Vi får fram en sjua.

Vi kan bekräfta att sju faktiskt är det fjärde största värdet genom att sortera listan från minsta till största.

Samma sak kan göras för att hitta, till exempel, det tredje minsta värdet i området.

Lika med, MINSTA, markera cellområdet, och skriv in en trea.

Ännu en gång så kan vi bekräfta att detta är sant genom att sortera.

I denna lektion har vi gått igenom funktionerna STÖRSTA och MINSTA.