🆕 Prova vår nya kursplanerare – en kalenderfunktion som planerar ditt dagliga lärande 📅 För mer info →

Vad heter samma Excelfunktion på svenska och engelska?

Vad heter samma Excelfunktion på svenska och engelska?

Har du bytt mellan svenska och engelska Excel och därmed tappat bort vad en funktion på svenska heter på engelska (och vice versa)?

Funktioner som du har lärt dig utantill som t.ex. LETARAD, PRODUKTSUMMA, ANTAL, OMFEL osv har helt andra namn på andra språk, och det är inget du kan be Google translate om hjälp om heller. Därför har vi tagit fram den här lathunden där du hittar namnen på de vanligaste funktionerna på svenska respektive engelska.

Saknar du någon funktion? Sänd oss ett mejl på [email protected] så hjälper vi dig med vad den heter.

Ladda hem pdf-dokumentet med funktionsnamnen eller se på bilden.

Funktionsnamn-svenska-engelska

Funktionsnamn svenska engelska
Funktionsnamn svenska engelska

excelfunktioner svenska till engelska

ANTAL OCH SUMMA

ANTAL – COUNT
ANTALV – COUNTA
ANTAL.TOMMA – COUNTBLANK
ANTAL.OM – COUNTIF
ANTAL.OMF – COUNTIFS
SUMMA – SUM
SUMMA.OM – SUMIF
SUMMA.OMF – SUMIFS
PRODUKTSUMMA – SUMPRODUCT

DATUM OCH TID

DATUM – DATE
DATEDIF – DATEDIF
SLUTMÅNAD – EOMONTH
VECKODAG – WEEKDAY
NETTOARBETSDAGAR – NETWORKDAYS
ARBETSDAGAR – WORKDAY
KLOCKSLAG – TIME
TIMME – HOUR

TEXTFUNKTIONER

TEXT – TEXT
EXAKT – EXACT
HITTA – FIND
HÖGER – RIGHT
VÄNSTER – LEFT
RENSA – TRIM
STÄDA – CLEAN
LÄNGD – LEN
BYT.UT – SUBSTITUTE
ERSÄTT – REPLACE
VERSALER – UPPER
GEMENER – LOWER
INITIAL – PROPER

LETA OCH SÖK

HITTA – FIND
SÖK – SEARCH
LETARAD – VLOOKUP
LETAKOLUMN – HLOOKUP
PASSA – MATCH
INDEX – INDEX
ADRESS – ADDRESS
FÖRSKJUTNING – OFFSET

FINANSIELLA

BETALNING – PMT
RÄNTA – RATE
PERIODER – NPER
NUVÄRDE – PV
SLUTVÄRDE – FV
AMORT – PPMT
RBETALNING – IPMT
IR – IRR
NETNUVÄRDE – NPV

STATISTIK

MEDEL – AVERAGE
MEDEL.OM – AVERAGEIF
TYPVÄRDE – MODE
MEDIAN – MEDIAN
MINSTA – SMALL
STÖRSTA – LARGE
STDAV – STDEV
SLUMP – RAND
SLUMP.MELLAN – RANDBETWEEN
RANG.EKV – RANK
PERCENTIL – PERCENTILE
KVARTIL – QUARTILE
MAX – MAX
PREDIKTION – FORECAST

AVRUNDNING

AVRUNDA – ROUND
AVRUNDA.UPPÅT/NEDÅT – ROUNDUP/DOWN
JÄMN – EVEN
HELTAL – INT
AVKORTA – TRUNC

Inom kort lanserar vi fler pdfer för att underlätta arbetet i Excel. Mer om kortkommandon till PC och Mac, till layout i Excel. Vi ses snart!

Excelfunktioner till Engelska
Excelöversättning
Översättning funktioner

Lämna ett svar

Du måste vara inloggad för att kommentera.

Fler blogginlägg

Trött på att Googla?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för de bästa Exceltipsen!

Om skribenten

Marcus är en av Learnesys grundare och har varit med företaget sedan 2014. Han lärde sig själv Excel under sina år som strategisk inköpare och controller, där han också noterade att det fanns ett utbrett behov för bättre kompetens inom området bland kollegorna. Med det som drivkraft har han drivit Learnesy i 10 år och fortsätter ständigt utvecklingen för att fler ska kunna lära sig Excel och dataanalys med Learnesy.