Kompetenssäkra för 2024 – utnyttja Learnesys höstkampanj på kurspaketet Alla kurser. Läs mer här.

Dela

Ett låns nuvärde är det ursprungliga lånebeloppet.

Om vi kan betalningsbeloppet, räntan, och antalet perioder, så kan vi använda funktionen NUVÄRDE.

Så vi skriver in Lika med, NUVÄRDE, och sen markera räntan, perioderna, och betalningsbeloppet.

Vi får fram det ursprungliga lånebeloppet.

Vi kan nu förändra betalningsbeloppet för att visa lånebeloppet om vi betalar ett annat belopp per period.

I denna lektion har vi snabbt gått igenom hur man kan använda funktionen NUVÄRDE för att få fram ett låns nuvärde.