🆕 Prova vår nya kursplanerare – en kalenderfunktion som planerar ditt dagliga lärande 📅 För mer info →

Praktiska Exceltips

Alla Learnesys LinkedIn-tips i en kurs

Är du en vetgirig problemlösare som vill lära dig allt från skapa GANTT-scheman till att sortera en lista slumpmässigt i Excel? Eller varför inte hur man ritar linjära ekvationer? I denna kurs hittar du alla Learnesys korta LinkedIn-tips samlade på ett ställe. Kursen fylls på kontinuerligt med nya tips.

Tipsen består av korta videolektioner som med text förklarar samtliga steg för det givna problemet. Dessa tips publiceras först på LinkedIn, och samlas sedan i den här kursen. Du har tillgång till kursen för alltid. En gratis outsinlig källa av Excelkunskap!

  • 20 lektioner
  • Kursen är helt gratis
  • Kursen uppdateras kontinuerligt
  • Unikt material som inte återfinns i andra Learnesy-kurser

Skapa ett kostnadsfritt konto och starta nu

Learnesy
4.9
Baserat på 142 recensioner
powered by Google
js_loader

Se en lektion från kursen

I den här lektionen från Praktiska Exceltips får man lära sig att skapa ett Gantt-schema i Excel på under två minuter! Fler Exceltips som detta hittar man i denna kurs.

Ett Gantt-schema – ofta använt i projektledning – är ett av de mest populära och användbara sätten att visa olika skeenden (uppgifter eller händelser) under ett tidsintervall. Till vänster i diagrammet finns en lista över aktiviteterna och längst upp eller längst ned finns en lämplig tidsskala. Varje aktivitet representeras av en stapel; stapelns position och längd återspeglar aktivitetens startdatum, varaktighet och slutdatum.

Gantt-scheman hjälper en att bedöma varaktigheten för ett projekt, bestämma vilka resurser som behövs och planera i vilken ordning man bör slutföra uppgifter. De är också användbara för att hantera beroenden mellan uppgifter.

Kursinnehåll

Expandera alla
Kapitelinnehåll
0% slutfört 0/17 steg
Välkommen till praktiska Exceltips!
Sortera slumpmässigt
Hitta gemensamma värden mellan tabeller
Skapa en dynamisk sökfunktion
Filtrera rader i en tabell som innehåller tomma värden
Skapa en tvådimensionell sökfunktion
Filtrera och arbeta med tidsintervaller
Se om ett datum är ett veckoslut eller en vardag
Fyll i ett arbetsschema automatiskt
Villkorlig PRODUKTSUMMA-funktion
Genomsnittlig månadsförsäljning
LETARAD med två värden
Ta reda på om två listor är lika
Läs nyheter i Excel
Sök och ersätt med formler
Filtrera poster baserat på textmönster
Datum för innevarande vecka
Kapitelinnehåll
0% slutfört 0/8 steg
Fyll tomma celler i en kolumn eller tabell
Konvertera textradbrytning till rader i Excel
Hantera dubbletter med formler
Räkna antal rader i en databas för varje månad
Skapa ett dynamiskt schema i Excel
Infoga knappar och koppla till kommando
Formatera långa kolumnrubriker
Infoga rad mellan varje post
Kapitelinnehåll
0% slutfört 0/3 steg
Skapa ett GANTT-schema i Excel
Rita en linjär ekvation i Excel
Visualisera frekvensfördelning

Mer om kursen

I denna kurs har vi samlat alla våra korta LinkedIn-tips, som lär dig hantera praktiska problem i Excel!

Kursen är gratis, och fylls på kontinuerligt med nya tips. Problemen bryts ned och förklaras i text för att man lätt ska ska kunna hänga med på vad som sker i lektionerna.

Lektionerna finns inte i någon annan av Learnesys kurser och tacklar konkreta problem som du som Excel-användare kan stöta på. Då kursen fylls på kontinuerligt med nya tips, är denna gratiskurs en god källa till praktiska Excelkunskaper.

I denna kurs har vi samlat alla våra korta LinkedIn-tips, som lär dig hantera vanliga och praktiska problem i Excel.

Man bör även följa oss på LinkedIn där dessa tips först publiceras för att sedan hamna samlade i denna kurs. Kursen är gratis och fylls på kontinuerligt med nya tips.
Efter att du har anmält dig till kursen har du tillgång till kursen tillsvidare. Då kursen ständigt uppdateras är den en outsinlig källa av kunskap!

Intyg om genomförd kurs Praktiska Exceltips Sarah Anderson Härmed intygas att Sarah Anderson med stort engagemang och godkänt resultat fullföljt Learnesys onlinekurs Praktiska Exceltips

Vanliga frågor

Hur lång tillgång har jag till kursen?

Din kurstillgång är tillsvidare, det vill säga – för alltid!

Uppdateras kursen med nytt innehåll?

Ja, kursen uppdateras kontinuerligt.

Är kursen gratis?

Ja, kursen är helt gratis! Allt du behöver är ett Learnesy-konto.

Finns det några förutsättningar för att gå kursen?

Nej, allt man behöver är ett Learnesy-konto.

Saknar du ett? Då kan du skaffa det här!

Deloitte Deloitte Deloitte