Tillbaka till alla kurser
Excelfunktioner Fördjupning
Medel

Fördjupa och utveckla dina kunskaper i Excelfunktioner

Lär dig att på ett effektivt sätt hantera databaser, rensa text i celler och hämta in värden från andra tabeller. Kursen går även igenom hur du kombinerar funktioner, vilket krävs för att kunna utföra mer avancerade moment i Excel. Med dessa kunskaper kommer du kunna förenkla tidskrävande delar av ditt arbete.

 • Gå kursen i din egen takt
 • Praktiska övningar och quiz
 • Personligt diplom
 • Spara lektioner som favoriter

Learnesy - Onlinekurser inom Excel och Dataanalys

Välj det upplägg som passar era behov bäst.

50,000+ personer har ökat sin kompetens med våra onlinekurser.

Kontakta oss redan idag.

För arbetsgrupper

Offert
 • Personlig Account manager
 • Personligt konto för alla användare
 • Välj de kurser som passar ert behov
 • Fleranvändarrabatter
 • Frivillig Kickoff vid uppstart
 • Statistik via Data Insight
 • Teknisk support
 • Unik inloggningsdomän

En kurs

2 495 kr
 • Tillgång till allt material 24/7 i 12 månader
 • Genomför kursen när det passar dig
 • Repetera fritt under hela tillgången
 • Kurs som underhålls och uppdateras fortlöpande
 • Personligt och digitalt delningsbart diplom efter kurs

Kurspaket

3 995 SEK
 • Välj de 3 kurser som bäst passar just ditt behov
 • Kontakta oss för hjälp med val av kurser
 • Tillgång till allt material 24/7 i 12 månader
 • Personligt och digitalt delningsbart diplom efter kurs
 • Kurser som underhålls och uppdateras fortlöpande
 • Välj fritt bland alla Learnesys kurser
 • Vill du byta? Inga problem. Kontakta oss så byter vi kurs

Alla kurser

5 995 SEK
 • 24/7 tillgång till hela Learnesys kursutbud i 12 månader
 • Gå hela kurser eller se bara de lektioner som du behöver
 • Spara dina favoritlektioner med favoritfunktionen
 • Ta del av fortlöpande uppdateringar i kurserna
 • Personligt och digitalt delningsbart diplom efter kurs

Vi på Learnesy brinner för kompetensutveckling.

Har du frågor kring våra kurser, tveka inte att höra av dig till oss!

Det här kommer du att lära dig

Bibliotek med 100+ funktioner

När du gått igenom kursens alla delar använder du med fördel kursen som bibliotek. Spar dina favoritfunktioner och gå enkelt tillbaka till dessa för repetition när du behöver.

De mest användbara funktionerna

Funktioner som visar hur du summerar, räknar antal, hur du jobbar med absolut och relativa referenser (dollartecken), finansiella funktioner, statistikfunktioner och mycket mer.

Letarad och referensfunktioner

Letarad är kanske Excels mest kända funktion, och inte alltid helt enkel. Lär dig denna användbara funktion tillsammans med 10 andra användbara funktioner när du ska söka och hämta in värden.

Hantera datum och text

Något som även erfarna Excelanvändare vet är komplicerat är datum och texter i tabeller eller databaser. Använd funktioner som VECKODAG, ARBETSDAGAR, EXTEXT, samt många andra smarta tips och knep för att få ordning på din data och hantera den rätt.

Se hela kursinnehållet
 1. Kurs innehåll

  Expandera alla
  Kapitel innehåll
  0% slutfört 0/11 steg
  ANTAL – Räkna antal celler som innehåller tal
  ANTALV – Räkna antalet celler i ett område som inte är tomma
  ANTAL.TOMMA – Räknar antalet tomma celler i ett område
  ANTAL.OM – Räknar antalet celler som motsvarar ett villkor
  ANTAL.OMF – Räknar antalet celler som motsvarar flera villkor
  Räkna antal celler som innehåller SANT eller FALSKT
  Räkna antalet gånger en viss text förekommer i ett cellområde
  SUMMA – Adderar alla värden i ett cellområde
  SUMMA.OM – Adderar alla värden som uppfyller ett villkor
  SUMMA.OMF – Adderar värde i celler som uppfyller flera villkor
  PRODUKTSUMMA – Adderar produkten av en matris av celler
  Kapitel innehåll
  0% slutfört 0/3 steg
  OM – Returnerar ett värde beroende på ett falsk/sant villkor
  Kombinera OM med OCH/ELLER för flera villkor
  Skapa en funktion med flera OM-funktioner
  Kapitel innehåll
  0% slutfört 0/4 steg
  Lär dig kopiera cellens exakta cellreferenser
  Lär dig tekniken med absoluta och relativa cellreferenser
  Summera värden från flera blad med 3D-referenser
  Skapa länkar till webbsidor eller Excelceller i kalkylbladet
  Kapitel innehåll
  0% slutfört 0/9 steg
  En genomgång av hur du arbetar med datum- och tidfunktioner
  Ta reda på antalet dagar, månader eller år mellan två datum
  Hur du tar reda på vilket nummer på året en dag har
  Räkna antalet dagar till ett datum
  SLUTMÅNAD – Hitta vilket datum som är det sista i en månad
  Ta reda på vilket kvartal ett visst datum tillhör
  VECKODAG – Ta reda på vilken veckodag ett datum är
  NETTOARBETSDAGAR – Antalet arbetsdagar mellan två datum
  ARBETSDAGAR -Returnerar ett datum efter ett antal arbetsdagar
  Kapitel innehåll
  0% slutfört 0/11 steg
  Ta reda på om texten i två olika celler är lika
  Sammanfoga text från celler och räkna antalet tecken (LÄNGD)
  Stora eller små bokstäver med GEMENER, VERSALER och INITIAL
  RENSA/STÄDA – Tar bort oönskade tecken från cellen
  Hämta tecken från celler med VÄNSTER/HÖGER/EXTEXT
  SÖK/HITTA – Hitta var i cellen en bokstav eller text finns
  BYT.UT/ERSÄTT – Byt ut och ersätt text i celler
  Räkna hur många ord som finns i en cell
  Räkna antalet gånger en text eller ett nummer förekommer
  Sära på text från celler
  Hur du använder Text till kolumner
  Kapitel innehåll
  0% slutfört 0/9 steg
  Sök och hämta värden med LETARAD
  Sök och hämta värden med LETAKOLUMN
  PASSA, INDEX, VÄLJ – Hitta värden i en lista
  Hämta värden med en INDIREKT cellreferens
  Kombinera INDEX/PASSA för att hämta värde vänster om referens
  Retunerna referensen på cellen med det högsta värdet
  Ange koordinater och hämta ett cellvärde med FÖRSKJUTNING
  Hämta ett värde i tvådimensionellt område med INDEX/PASSA
  Hur du använder LETARAD om du inte har en exakt referens
  Kapitel innehåll
  0% slutfört 0/12 steg
  Beräkna medelvärden med MEDEL/MEDEL.OM
  MEDIAN/TYPVÄRDE – Beräkna mittersta/oftast förekommande värdet
  STÖRSTA/MINSTA – Tar reda på det n:te största/minsta värdet
  Beräkna standardavvikelsen av en grupp celler med STDAV
  SLUMP returnerar ett slumpmässigt tal mellan 0 och 1
  SLUMP.MELLAN – Ger ett slumpmässigt värde i ett valt intervall
  Ranka tal i ett intervall med RANG/RANG.MED
  PERCENTIL – Returnerar värdet som motsvarar angiven percentil
  KVARTIL – Returnerar värdet som motsvarar angiven kvartil
  Hur du gör negativa tal till noll i en lista
  PREDIKTION – Prognostiserar nästa värde baserat på historik
  KORREL – Ta fram korrelationskoefficienten mellan två celloråden
  Kapitel innehåll
  0% slutfört 0/4 steg
  AVRUNDA tal till heltal eller givet antal decimaler
  Använd AVRUNDA.UPPÅT/NERÅT
  Avrunda till JÄMN eller UDDA heltal
  Ta bort decimaler med HELTAL/AVKORTA
  Kapitel innehåll
  0% slutfört 0/6 steg
  Hur vi hittar och korrigerar Cirkelreferenser
  Hur vi hanterar #NAMN?, #VÄRDEFEL! och ####
  Hur vi hanterar #DIVISION/0! och #REFERENS!
  OMFEL – Ersätt felmeddelanden med nya värden
  Spåra över- och underordnade
  Felsök i formel eller funktion
  Kapitel innehåll
  0% slutfört 0/10 steg
  Matrisformler – Används för att förenkla flera uträkningar
  Räkna antalet fel i ett cellområde med en matrisformel
  Räkna antal unika värden i ett cellområde
  Räkna celler med eller- och och villkor
  Hitta det oftast förekommande ordet i ett cellområde
  Summera var n:te rad i ett cellområde
  Summera de största värdena i ett cellområde
  Summera ett cellområde som innehåller värdefel
  Summera celler med eller- och ochvillkor
  Gör en dubbelkolumnssökning med en matrisformel
  Kapitel innehåll
  0% slutfört 0/6 steg
  En introduktion till kapitlet om nedskrivning
  LINAVSKR – Beräkna med linjär avskrivning
  ÅRSAVSKR – Beräkna med årsavskrivning
  DB – Beräkna med fast degressiv avskrivning
  DEGAVSKR – Beräkna med dubbel degressiv avskrivning
  VDEGRAVSKR – Beräkna med variabel degressiv avskrivning
  Kapitel innehåll
  0% slutfört 0/13 steg
  Introduktion till Dynamiska Matrisfunktioner
  Sortera en lista med SORTERA
  Sortera på ett alternativt sätt med SORTERAEFTER
  Ta fram alla unika värden i ett cellområde med UNIK
  Skapa ett nytt cellområde med filtrerade värden med FILTER
  Skapa en helt slumpad lista baserat på en annan lista med SLUMPMATRIS
  Skapa en lista värden med en given sekvensräkning med SEKVENS
  Hitta värden på ett helt nytt sätt med XMATCHNING
  BONUS: Visa de n:te högsta eller lägsta värdena med FILTER
  BONUS: Filtrera var n:te rad
  BONUS: Filtrera bort columner
  BONUS: Sortera en lista slumpmässigt
  BONUS: Hämta gemensamma värden mellan två tabeller

Mer om kursen

 • Ca 100 lektioner fördelade på 13 kapitel.
 • Total videotid: 1 timme 40 minuter.
 • Beräknad tid för att göra kursen inklusive quiz: 4 timmar.
 • Genomsnittlig längd per lektion: 1 minut.
 • Personligt delbart kursbevis efter genomförd kurs.

Excelfunktioner Fördjupning är en kurs riktad mot dig som har antingen gått igenom Excelkurs Bas eller har tidigare kunskap i Excel och vill utöka din kompetens inom programmets många funktioner. Utöver de mer grundläggande funktionerna lär du dig i denna kurs även dynamiska matrisfunktioner och hur man hanterar felmeddelanden. Onlinekursen i Excelfunktioner riktar sig till dig som vill utöka dina kunskaper och lära dig många fler funktioner. När du kan fler funktioner kan du spara tid i ditt arbete eftersom du ofta kan byta ut flera moment mot en enda funktion. För att ha nytta av kursen behöver du ha grundläggande kunskaper i Excel och förståelse för hur Excelfunktioner fungerar.