Excelfunktioner Fördjupning

Lär dig över 100 användbara Excelfunktioner

Lär dig att på ett effektivt sätt hantera databaser, rensa text i celler och hämta in värden från andra tabeller. Kursen går även igenom hur du kombinerar funktioner, vilket krävs för att kunna utföra mer avancerade moment i Excel. Med dessa kunskaper kommer du kunna förenkla tidskrävande delar av ditt arbete. Med över 100 lektioner fördelade på 12 kapitel kommer du lära dig väldigt mycket inom ämnet Excelfunktioner.

 • Korta lektioner som underlättar ditt lärande
 • Gå kursen i din egen takt
 • Praktiska övningar och quiz
 • Kursen tar ca 4 timmar att genomföra
 • Tillgång till kursen i ett år
 • Personligt och delbart diplom
 • Spara lektioner som favoriter
 • Över 100 lektioner med funktioner och formler
Priser
Learnesy
4.9
Baserat på 112 recensioner
powered by Google
js_loader
Säljare på Ahlsell sparar i snitt 51 minuter per vecka med Excelkurser från Learnesy. Fler referenser

Du kommer bland annat att lära dig:

Bibliotek med 100+ funktioner

När du gått igenom kursens alla delar använder du med fördel kursen som bibliotek. Spar dina favoritfunktioner och gå enkelt tillbaka till dessa för repetition när du behöver.

De mest användbara funktionerna

Funktioner som visar hur du summerar, räknar antal, hur du jobbar med absolut och relativa referenser (dollartecken), finansiella funktioner, statistikfunktioner och mycket mer.

LETARAD och referensfunktioner

LETARAD är kanske Excels mest kända funktion, och inte alltid helt enkel. Lär dig denna användbara funktion tillsammans med 10 andra användbara funktioner när du ska söka och hämta in värden.

Hantera datum och text

Något som även erfarna Excelanvändare vet är komplicerat är datum och texter i tabeller eller databaser. Använd funktioner som VECKODAG, ARBETSDAGAR, EXTEXT, samt många andra smarta tips och knep för att få ordning på din data och hantera den rätt.

Kursinnehåll

Expandera alla
Kapitelinnehåll
0% slutfört 0/11 steg
ANTAL – Räkna antal celler som innehåller tal
ANTALV – Räkna antalet celler i ett område som inte är tomma
ANTAL.TOMMA – Räknar antalet tomma celler i ett område
ANTAL.OM – Räknar antalet celler som motsvarar ett villkor
ANTAL.OMF – Räknar antalet celler som motsvarar flera villkor
Räkna antal celler som innehåller SANT eller FALSKT
Räkna antalet gånger en viss text förekommer i ett cellområde
SUMMA – Adderar alla värden i ett cellområde
SUMMA.OM – Adderar alla värden som uppfyller ett villkor
SUMMA.OMF – Adderar värde i celler som uppfyller flera villkor
PRODUKTSUMMA – Adderar produkten av en matris av celler
Kapitelinnehåll
0% slutfört 0/3 steg
OM – Returnerar ett värde beroende på ett falsk/sant villkor
Kombinera OM med OCH/ELLER för flera villkor
Skapa en funktion med flera OM-funktioner
Kapitelinnehåll
0% slutfört 0/4 steg
Lär dig kopiera cellens exakta cellreferenser
Lär dig tekniken med absoluta och relativa cellreferenser
Summera värden från flera blad med 3D-referenser
Skapa länkar till webbsidor eller Excelceller i kalkylbladet
Kapitelinnehåll
0% slutfört 0/9 steg
En genomgång av hur du arbetar med datum- och tidfunktioner
Ta reda på antalet dagar, månader eller år mellan två datum
Hur du tar reda på vilket nummer på året en dag har
Räkna antalet dagar till ett datum
SLUTMÅNAD – Hitta vilket datum som är det sista i en månad
Ta reda på vilket kvartal ett visst datum tillhör
VECKODAG – Ta reda på vilken veckodag ett datum är
NETTOARBETSDAGAR – Antalet arbetsdagar mellan två datum
ARBETSDAGAR -Returnerar ett datum efter ett antal arbetsdagar
Kapitelinnehåll
0% slutfört 0/11 steg
Ta reda på om texten i två olika celler är lika
Sammanfoga text från celler och räkna antalet tecken (LÄNGD)
Stora eller små bokstäver med GEMENER, VERSALER och INITIAL
RENSA/STÄDA – Tar bort oönskade tecken från cellen
Hämta tecken från celler med VÄNSTER/HÖGER/EXTEXT
SÖK/HITTA – Hitta var i cellen en bokstav eller text finns
BYT.UT/ERSÄTT – Byt ut och ersätt text i celler
Räkna hur många ord som finns i en cell
Räkna antalet gånger en text eller ett nummer förekommer
Sära på text från celler
Hur du använder Text till kolumner
Kapitelinnehåll
0% slutfört 0/9 steg
Sök och hämta värden med LETARAD
Sök och hämta värden med LETAKOLUMN
PASSA, INDEX, VÄLJ – Hitta värden i en lista
Hämta värden med en INDIREKT cellreferens
Kombinera INDEX/PASSA för att hämta värde vänster om referens
Retunerna referensen på cellen med det högsta värdet
Ange koordinater och hämta ett cellvärde med FÖRSKJUTNING
Hämta ett värde i tvådimensionellt område med INDEX/PASSA
Hur du använder LETARAD om du inte har en exakt referens
Kapitelinnehåll
0% slutfört 0/10 steg
BETALNING – Belopp per månad för att betala ner ett lån
RÄNTA – Beräkna vilken ränta du har på lånet
PERIODER – Hur många perioder som behövs för att betala lånet
NUVÄRDE – Beräkna hur stort beloppet på lånet ska vara
SLUTVÄRDE – Beräknar värdet på lånet efter avbetalningarna
AMORT – Beräknar amorteringsdelen av ett lån
RBETALNING – Beräknar hur mycket som är ränta per avbetalning
IR – Beräknar internräntan för en investering
NETNUVÄRDE – Beräknar om en investering är lönsam
Ränta på ränta – Hur du skapar en beräkning
Kapitelinnehåll
0% slutfört 0/12 steg
Beräkna medelvärden med MEDEL/MEDEL.OM
MEDIAN/TYPVÄRDE – Beräkna mittersta/oftast förekommande värdet
STÖRSTA/MINSTA – Tar reda på det n:te största/minsta värdet
Beräkna standardavvikelsen av en grupp celler med STDAV
SLUMP returnerar ett slumpmässigt tal mellan 0 och 1
SLUMP.MELLAN – Ger ett slumpmässigt värde i ett valt intervall
Ranka tal i ett intervall med RANG/RANG.MED
PERCENTIL – Returnerar värdet som motsvarar angiven percentil
KVARTIL – Returnerar värdet som motsvarar angiven kvartil
Hur du gör negativa tal till noll i en lista
PREDIKTION – Prognostiserar nästa värde baserat på historik
KORREL – Ta fram korrelationskoefficienten mellan två celloråden
Kapitelinnehåll
0% slutfört 0/4 steg
AVRUNDA tal till heltal eller givet antal decimaler
Använd AVRUNDA.UPPÅT/NERÅT
Avrunda till JÄMN eller UDDA heltal
Ta bort decimaler med HELTAL/AVKORTA
Kapitelinnehåll
0% slutfört 0/6 steg
Hur vi hittar och korrigerar Cirkelreferenser
Hur vi hanterar #NAMN?, #VÄRDEFEL! och ####
Hur vi hanterar #DIVISION/0! och #REFERENS!
OMFEL – Ersätt felmeddelanden med nya värden
Spåra över- och underordnade
Felsök i formel eller funktion
Kapitelinnehåll
0% slutfört 0/10 steg
Matrisformler – Används för att förenkla flera uträkningar
Räkna antalet fel i ett cellområde med en matrisformel
Räkna antal unika värden i ett cellområde
Räkna celler med eller- och och villkor
Hitta det oftast förekommande ordet i ett cellområde
Summera var n:te rad i ett cellområde
Summera de största värdena i ett cellområde
Summera ett cellområde som innehåller värdefel
Summera celler med eller- och ochvillkor
Gör en dubbelkolumnssökning med en matrisformel
Kapitelinnehåll
0% slutfört 0/6 steg
En introduktion till kapitlet om nedskrivning
LINAVSKR – Beräkna med linjär avskrivning
ÅRSAVSKR – Beräkna med årsavskrivning
DB – Beräkna med fast degressiv avskrivning
DEGAVSKR – Beräkna med dubbel degressiv avskrivning
VDEGRAVSKR – Beräkna med variabel degressiv avskrivning
Kapitelinnehåll
0% slutfört 0/14 steg
Introduktion till Dynamiska Matrisfunktioner
Sortera en lista med SORTERA
Sortera på ett alternativt sätt med SORTERAEFTER
Ta fram alla unika värden i ett cellområde med UNIK
Skapa ett nytt cellområde med filtrerade värden med FILTER
Skapa en helt slumpad lista baserat på en annan lista med SLUMPMATRIS
Skapa en lista värden med en given sekvensräkning med SEKVENS
Hitta värden på ett helt nytt sätt med XMATCHNING
XLETAUPP – Ersätter LETARAD
BONUS: Visa de n:te högsta eller lägsta värdena med FILTER
BONUS: Filtrera var n:te rad
BONUS: Filtrera bort columner
BONUS: Sortera en lista slumpmässigt
BONUS: Hämta gemensamma värden mellan två tabeller

Mer om kursen

Excelfunktioner Fördjupning är en kurs riktad mot dig som har antingen gått igenom Excelkurs Bas eller har tidigare kunskap i Excel och vill utöka din kompetens inom programmets många funktioner. Utöver de mer grundläggande funktionerna lär du dig i denna kurs även dynamiska matrisfunktioner och hur man hanterar felmeddelanden. Onlinekursen i Excelfunktioner riktar sig till dig som vill utöka dina kunskaper och lära dig många fler funktioner. När du kan fler funktioner kan du spara tid i ditt arbete eftersom du ofta kan byta ut flera moment mot en enda funktion. För att ha nytta av kursen behöver du ha grundläggande kunskaper i Excel och förståelse för hur Excelfunktioner fungerar.

 • Ca 100 lektioner fördelade på 13 kapitel.
 • Total videotid: 1 timme 40 minuter.
 • Beräknad tid för att göra kursen inklusive quiz: 4 timmar.
 • Genomsnittlig längd per lektion: 1 minut.
 • Personligt delbart kursbevis efter genomförd kurs.

Se en lektion från kursen

I den här lektionen från Excelkurs Fördjupning får man lära sig funktionen LETARAD. Funktionen letar efter ett givet värde i kolumnen längst till vänster, och returnerar ett värde i en annan kolumn på samma rad. LETARAD används för att söka och hämta värden, och används främst i kalkylblad med mycket data. LETARAD kan liknas vid en telefonbok. Man börjar med informationen man känner till – t ex namn – för att ta reda på det man inte känner till. 

Excelkurs Fördjupning är en av Learnesys fördjupningskurser i Excel. I kursen får man lära sig ännu fler så kallade sök– och referensfunktioner. Kursen innehåller faktiskt ett helt kapitel av sådana funktioner. De resterande tolv kapitlena tar upp många andra Excelfunktioner med helt andra syften, t ex matrisfunktioner, statistikfunktioner och textfunktioner för att nämna några. Faktum är att kursen innehåller över 100 lektioner med funktioner, formler och andra tips och tricks för formelhantering.

Träffa lärarna

Henrik Persson

Kursutvecklare och voice over, Learnesy

Henrik är en av Learnesys produktutvecklare. Sedan 2015 har han utvecklat och producerat många av Learnesys kurser. Han har studerat mjukvaruutveckling men även ljud, varför man så ofta kan höra hans röst i många av Learnesys kurser.

Henrik har lång erfarenhet inom e-lärande och besitter mycket goda kunskaper inom flertalet datarelaterade områden och de verktyg som används.

Emil Lagerroos

Kursutvecklare, Learnesy

Emil utgör en viktig del i vårt team av produktutvecklare. Han har skapat kurser på Learnesy sedan 2017 och har sedan tidigare flerårig utbildning inom datavetenskap. Många av de populära kurser som återfinns i Learnesys kursutbud har Emil utvecklat och han sitter på en bred kompetens inom Excel, dataanalys och programmering.

Välj ett upplägg:

Excelfunktioner Fördjupning

2 495 kr
 • Välj kursen som passar ditt behov
 • Tillgång 24/7 i 12 månader
 • Genomför kursen när det passar dig
 • Repetera fritt under hela tillgången
 • Kursen underhålls och uppdateras
 • Personligt och delningsbart diplom
 • Spara dina favoritlektioner
 • Kontakta oss så hjälper vi dig välja rätt!

Alla kurser

5 995 kr
 • Tillgång till hela kursutbudet
 • Tillgång 24/7 i 12 månader
 • Genomför kurserna när det passar dig
 • Repetera fritt under hela tillgången
 • Kurser som underhålls och uppdateras
 • Personligt och delningsbart diplom
 • Spara dina favoritlektioner
 • Gå hela kurser eller se bara utvalda lektioner
 • Kontakta oss så hjälper vi dig igång idag!

För arbetsgrupper

Offert
 • Personlig Account manager
 • Personligt konto för alla användare
 • Välj de kurser som passar ert behov
 • Fleranvändarrabatter
 • Frivillig Kickoff vid uppstart
 • Statistik via Data Insight
 • Teknisk support
 • Unik inloggningsdomän

Alla priser exkl. moms.

Vanliga frågor

Vem är den här kursen för?

Den här kursen är för den som tidigare gått Excelkurs Bas eller bedömer sina Excelkunskaper som minst medelgoda, då detta är en av Learnesys fördjupningskurser i Excel.

Innehåller kursen övningar?

Den här kursen använder sig av många och korta övningar. Vill man följa med i lektionerna kan man göra det genom att ladda ned de underlag som är bifogade till varje lektion. Alla kapitel avslutas med ett quiz, där det ofta finns ett underlag man behöver ladda ned för att klara frågorna.

Jag har tidigare lärt mig Excelfunktioner i Excelkurs Bas – är den här kursen för mig?

Ja, har du tidigare gått kursen Excelkurs Bas kommer denna kurs ge dig en mycket djupare förståelse och praktisk kunskap om Excelfunktioner.

Jag har tidigare använt Excel. Är den här kursen för mig?

Ja! Denna omfattande kurs innehåller massvis med nyttiga funktioner och tips. Den här kursen kräver dock lite förkunskap inom området Excelfunktioner. Känner man att man istället behöver repetera grunderna, kan man istället gå vår kurs Excelkurs Bas.

Hur lång tid tar det att genomföra kursen?

Den här kursen tar ca 4 timmar att genomföra. För att klara kursen och erhålla sitt diplom, måste man genomföra alla de lektioner och quiz som varje kapitel är uppbyggt av. Vill man däremot ladda ned lektionsunderlagen och själv följa med praktiskt i varje lektion, kommer den här kursen ta något längre tid.

Har ni andra kurser i Excel?

På Learnesy finns en grundskurs i Excel olika fördjupningskurser inom ämnet. Även branschspecifika kurser som riktar sig till den som jobbar professionellt inom t ex, HR eller ekonomi.

Var kan jag vända mig om jag behöver hjälp med innehållet i kursen?

På Learnesy finns det ett forum dit man kan vända sig om man har frågor angående kursinnehållet eller frågor om Excel eller Power BI i största allmänhet.

Finns det företagslösningar för den här kursen?

Vill man snabbt och smidigt ge sina medarbetare en grundläggande Excelutbildning, kan man höra av sig till [email protected].

Jag söker en Excelkurs för mina studerande, då utbildningen kräver goda kunskaper i Excel. Hur går jag till väga?

Är man en läroinstution som vill erbjuda sina elever en kompletterande Excelutbildning, kan man höra av sig till [email protected].

ole solheimole solheim
13:53 28 Feb 22
Top quality!
Anita KaharaAnita Kahara
22:12 09 Jan 22
Very well structerd course for anyone who want to learn Excel. Thanks Learnesy.
Steffen W. OlsenSteffen W. Olsen
11:38 22 Dec 21
Fantastic good courses that are easy to follow. Good video lessons and practice files, with subsequent quizzes.Very educational!
Ahmed MahmoudAhmed Mahmoud
09:51 14 Dec 21
Used me from learnasy’s excels tutorial during my studies as a student and now as an entrepreneur. Is extremely happy with the layout with videos that are super clear and educational. Would really recommend learnasy to everyone regardless of knowledge level as there are courses for everyone!
Leticia DelasmercedesLeticia Delasmercedes
15:45 22 Nov 21
Rekordstark starkt, lättsamt program att hantera. Väldigt pedagogiskt och jätte bra intyg efter avslutade kurser att ta med sig till arbetslivet.
Lars HerrstromLars Herrstrom
11:14 04 Nov 21
Bra kurs med välplanerade metod/genomgångar. Prisvärd.
Ida ÅbergIda Åberg
13:44 25 Oct 21
I am very happy with the course I took at Lernesy (Excel Bas, digital). It was easy to understand with a good division between recorded pedagogical lectures and assignments. Nice that it is always possible to rewind and get examples if there is something you do not understand. The course has helped me a lot in my role as climate strategist at ZeroMission.
Jens AdolfssonJens Adolfsson
14:15 24 Sep 21
Excel Bas:Good, content-rich and pedagogically structured material with representative knowledge controls. Personally, I really like that the videos are short (2-4 minutes) as it will be easy to keep the focus up and immediately get to practice on the material that one has just had to partake of! Has used Excel a lot before, both in service and in his spare time. Despite this, I learned a lot of new commands and got to test functions that in several cases could have optimized my previous projects, both at work and in my free time!
William LevayWilliam Levay
13:16 13 Aug 21
Körde excel-paket för ekonomer, och är mycket nöjd med kursens innehåll och upplägg!
Johan CollinaJohan Collina
21:27 02 Jul 21
"Pivottabeller fordypning":Svært godt fornøyd med kurset. Passe lengde på hver forelesning (2 min), god pedagogikk, forelesningene er tydelige i sitt innhold. Endel av stoffet i begynnelsen er svært basis, men senere kapitler tar Pivot et klart tyngre steg videre. Mye smånyttige praktiske tips også å ta med seg innimellom her. Foreleser snakker kanskje litt i raskeste laget tidvis (men det går da an å stoppe filmen og tenke seg om litt, evt spole tilbake:). Videre er det ikke alltid sammenheng mellom quizspørsmålene og vedleggene som trengs til disse (så vidt jeg kan skjønne).
Nora MoroNora Moro
09:43 24 Jun 21
Covers all the basics that enable a deeper understanding for more complicated skills. Effective way of learning and the knowledge is easy to apply when you need them for your own projects.
Niklas AhlqvistNiklas Ahlqvist
10:10 17 Jun 21
Very thorough and easy to follow courses. Gives a good understanding of the specific subjects.
Sofia MobrinSofia Mobrin
17:50 16 Jun 21
Superbra och pedagogiskt! Hade dessutom missuppfattat när min kurs gick ut så hann inte slutföra den men fick, inom bara ett par minuter, den förlängd.
Linnea MånssonLinnea Månsson
08:22 16 Jun 21
Riktigt riktigt bra kurser. Läste excelkurs bas efter fem år på KTH och lärde mig otroligt mycket som jag inte hade lärt mig under min skolgång! Kan verkligen varmt rekommendera dessa kurser. Väldigt pedagogiska och effektiva.
arvid holmängarvid holmäng
08:02 27 May 21
Kanonkurser & Grym service! – Svarar alltid inom 24h vid både stora & små frågor…
Ulrika CorneliussonUlrika Corneliusson
20:17 10 May 21
Jag kan verkligen rekommendera Learnseys kurser! Grymt bra, väldigt pedagogiskt upplägg med videos man tittar och lyssnar på som går att upprepa vid behov . Sedan avslutas med Quiz eller övning i excel.
Maria KMaria K
09:56 10 May 21
Superpedagogiskt och enkelt att navigera i kursinnehållet. Jag tycker särskilt om funktion att kunna favoritmarkera kapitel. Kundservice är väldigt tillgängliga och snabba. De löste tillgång till engelska kurserna såväl som svenska, då mitt Excel är på engelska. Jättenöjd och kan absolut tänka mig att ta fler kurser via Learnesy vid behov!
Daniel Aspgren LarssonDaniel Aspgren Larsson
15:03 07 May 21
Väldigt bra onlinekurser för excel. De är uppdelade i olika lektioner med quiz efter varje video, som är grymt pedagogiska!
David FlyrinDavid Flyrin
07:53 05 May 21
Väldigt bra utbildningar. Lätt att förstå materialet där man på roliga sätt får applicera kunskaperna i olika uppgifter. Rekommenderas starkt.
Johan PohlJohan Pohl
07:49 15 Oct 20
Overall a good course, with a very easy/basic start for the first half (5-6 modules) before getting into the 'good stuff'.I consider myself an above-average user of MS Excel and the Office Suite and the later modules did cover some topics in an easy-to-follow way.I did encounter several .xlsx-files along the way with assignments who had suffered from lacking translation and some details were clearly wrong in the file compared to the quiz.These were settings and not values, so the main content can still be approved quality-wise.
Julia BergstenJulia Bergsten
09:53 28 Jul 20
Online course: Excell Bas (basics)Great introduction to Excell and its tools!This is, I believe, one of the first and most basic courses that Learnesy offers. It introduces topics such as functions and formulas, navigation through the program, hotkeys, IF-formulas and much more. Each module in the course has a few video lessons of a couple of minutes long and ends with a quiz about the lesson. The quizes also includes applying the lesson learnt to a pre-set excel sheet, which made it easy to quickly learn the tool as I got to apply it directly. As the Excel program is built with multiple tools, the basics course was structured appropriately by going through the tools one by one with a subsequent quiz to test the knowledge.Previously I have used Excell throughout my studies, with some basic application such as creating functions, using pivot tables etc. to handle large data sets for assignments in various courses (mainly industrial economics, material handling and international distribution). This made the first lessons fairly easy as I am familiar with the program, but I also learnt something new in most of the first lessons. For instance, when learning about how to format sheets in excell, the lesson also explained how this can be used in large data sets, which put this into perspective how one tool is useful to solve more complex problems.As I had previous experience, especially the first 3 lessons were rather easy. When I did them, it felt a bit "unnecessary" as I already knew these bits. But they are easy and it goes fast to go through, and it probably depends on the experience of the learner. As the course progressed, I learnt more useful tools that I will continue to use from now on. Especially the lesson about IF-functions and search line/column was new to me, and something I believe I will use in my further studies and career.Something I would have like to have when working with the course, is some form of pdf showing an overview of the course before starting. Even though each lesson is labled, I believe it would be easier to get a grip of the entire course with a mindmap before starting the first lesson.To sum up the Excel Bas course:PROS+ Easy to use and understand the lessons+ Explains usages of different tools for further application+ Great content for a basics course with new tips and tricks as well as new knowledge of tools. Well suited for a self-taught learnerPOTENTIAL IMPROVEMENTS- Have a "cheat sheet" with everything learnt from the course to have as a refresher for my self- Include a mindmap of the overview of the course prior to starting the first lesson- Some quizes were a bit too easy, but that may depend on the course and your level of expertise in Excel prior to enrolling in a courseAll in all, a great course to improve my abilities in excel!
js_loader