Denna kurs finns även på: English English Norsk Norsk
Excelfunktioner Fördjupning

Lär dig över 100 användbara Excelfunktioner

Lär dig att på ett effektivt sätt hantera databaser, rensa text i celler och hämta in värden från andra tabeller. Kursen går även igenom hur du kombinerar funktioner, vilket krävs för att kunna utföra mer avancerade moment i Excel. Med dessa kunskaper kommer du kunna förenkla tidskrävande delar av ditt arbete. Med över 100 lektioner fördelade på 12 kapitel kommer du lära dig väldigt mycket inom ämnet Excelfunktioner.

 • Gå kursen i din egen takt
 • Repetera så mycket du vill
 • Praktiska övningar och quiz
 • Spara lektioner som favoriter
 • Kursen tar ca 4 timmar att genomföra
 • Tillgång till kursmaterialet i 12 månader
 • Personligt och digitalt delbart diplom
 • Över 100 lektioner med funktioner och formler
Learnesy
4.9
Baserat på 140 recensioner
powered by Google
js_loader

Kursdeltagare om Excelfunktioner Fördjupning

Du kommer bland annat att lära dig:

Skaffa ett bibliotek av Excelfunktioner

När du gått igenom kursens alla delar använder du med fördel kursen som bibliotek. Spara dina favoritfunktioner och gå enkelt tillbaka till dessa för repetition när du behöver.

De mest användbara funktionerna

De mest användbara Excel-funktionerna är de som får uppgiften att verka lätt. Den goda nyheten är att den här kursen innehåller massor av såna funktioner.

Kanske upptäcker du potentialen i ANTAL.OM, OMFEL eller FILTER?

LETARAD och referensfunktioner

LETARAD är kanske Excels mest kända funktion, och inte alltid helt enkel. Lär dig denna användbara funktion tillsammans med många andra användbara funktioner när du ska söka och hämta in värden.

Hantera datum och text

Något som erfarna Excelanvändare vet är hur komplicerat det är med datum och texter i tabeller eller databaser. Använd funktioner som VECKODAG, ARBETSDAGAR, EXTEXT, samt många andra smarta tips och knep för att få ordning på din data och hantera den rätt.

Se en lektion från kursen

I den här lektionen från Excelfunktioner Fördjupning får man lära sig funktionen LETARAD från kapitlet “Funktioner för att leta och söka värden och referenser”. Funktionen letar efter ett givet värde i kolumnen längst till vänster, och returnerar ett värde i en annan kolumn på samma rad. LETARAD används för att söka och hämta värden, och används främst i kalkylblad med mycket data. LETARAD kan liknas vid en telefonbok. Man börjar med informationen man känner till för att ta reda på det man inte känner till. 

Excelkurs Fördjupning är en av Learnesys fördjupningskurser i Excel. I kursen får man lära sig ännu fler så kallade sök– och referensfunktioner. Kursen innehåller faktiskt ett helt kapitel av sådana funktioner. De resterande tolv kapitlena tar upp många andra Excelfunktioner med helt andra syften, t ex matrisfunktioner, statistikfunktioner och textfunktioner för att nämna några. Faktum är att kursen innehåller ca 100 lektioner med funktioner, formler och andra tips och tricks för formelhantering.

Kursinnehåll

Expandera alla
Kapitelinnehåll
0% slutfört 0/11 steg
ANTAL – Räkna antal celler som innehåller tal
ANTALV – Räkna antalet celler i ett område som inte är tomma
ANTAL.TOMMA – Räknar antalet tomma celler i ett område
ANTAL.OM – Räknar antalet celler som motsvarar ett villkor
ANTAL.OMF – Räknar antalet celler som motsvarar flera villkor
Räkna antal celler som innehåller SANT eller FALSKT
Räkna antalet gånger en viss text förekommer i ett cellområde
SUMMA – Adderar alla värden i ett cellområde
SUMMA.OM – Adderar alla värden som uppfyller ett villkor
SUMMA.OMF – Adderar värde i celler som uppfyller flera villkor
PRODUKTSUMMA – Adderar produkten av en matris av celler
Kapitelinnehåll
0% slutfört 0/3 steg
OM – Returnerar ett värde beroende på ett falsk/sant villkor
Kombinera OM med OCH/ELLER för flera villkor
Skapa en funktion med flera OM-funktioner
Kapitelinnehåll
0% slutfört 0/4 steg
Lär dig kopiera cellens exakta cellreferenser
Lär dig tekniken med absoluta och relativa cellreferenser
Summera värden från flera blad med 3D-referenser
Skapa länkar till webbsidor eller Excelceller i kalkylbladet
Kapitelinnehåll
0% slutfört 0/9 steg
En genomgång av hur du arbetar med datum- och tidfunktioner
Ta reda på antalet dagar, månader eller år mellan två datum
Hur du tar reda på vilket nummer på året en dag har
Räkna antalet dagar till ett datum
SLUTMÅNAD – Hitta vilket datum som är det sista i en månad
Ta reda på vilket kvartal ett visst datum tillhör
VECKODAG – Ta reda på vilken veckodag ett datum är
NETTOARBETSDAGAR – Antalet arbetsdagar mellan två datum
ARBETSDAGAR -Returnerar ett datum efter ett antal arbetsdagar
Kapitelinnehåll
0% slutfört 0/11 steg
Ta reda på om texten i två olika celler är lika
Sammanfoga text från celler och räkna antalet tecken (LÄNGD)
Stora eller små bokstäver med GEMENER, VERSALER och INITIAL
RENSA/STÄDA – Tar bort oönskade tecken från cellen
Hämta tecken från celler med VÄNSTER/HÖGER/EXTEXT
SÖK/HITTA – Hitta var i cellen en bokstav eller text finns
BYT.UT/ERSÄTT – Byt ut och ersätt text i celler
Räkna hur många ord som finns i en cell
Räkna antalet gånger en text eller ett nummer förekommer
Separera text från celler
Hur du använder Text till kolumner
Kapitelinnehåll
0% slutfört 0/9 steg
Sök och hämta värden med LETARAD
Sök och hämta värden med LETAKOLUMN
PASSA, INDEX, VÄLJ – Hitta värden i en lista
Hämta värden med en INDIREKT cellreferens
Kombinera INDEX/PASSA för att hämta värde vänster om referens
Retunerna referensen på cellen med det högsta värdet
Ange koordinater och hämta ett cellvärde med FÖRSKJUTNING
Hämta ett värde i tvådimensionellt område med INDEX/PASSA
Hur du använder LETARAD om du inte har en exakt referens
Kapitelinnehåll
0% slutfört 0/10 steg
BETALNING – Belopp per månad för att betala ner ett lån
RÄNTA – Beräkna vilken ränta du har på lånet
PERIODER – Hur många perioder som behövs för att betala lånet
NUVÄRDE – Beräkna hur stort beloppet på lånet ska vara
SLUTVÄRDE – Beräknar värdet på lånet efter avbetalningarna
AMORT – Beräknar amorteringsdelen av ett lån
RBETALNING – Beräknar hur mycket som är ränta per avbetalning
IR – Beräknar internräntan för en investering
NETNUVÄRDE – Beräknar om en investering är lönsam
Ränta på ränta – Hur du skapar en beräkning
Kapitelinnehåll
0% slutfört 0/10 steg
Beräkna medelvärden med MEDEL/MEDEL.OM
MEDIAN/TYPVÄRDE – Beräkna mittersta/oftast förekommande värdet
STÖRSTA/MINSTA – Tar reda på det n:te största/minsta värdet
Beräkna standardavvikelsen av en grupp celler med STDAV
SLUMP returnerar ett slumpmässigt tal mellan 0 och 1
SLUMP.MELLAN – Ger ett slumpmässigt värde i ett valt intervall
Ranka tal i ett intervall med RANG/RANG.MED
KVARTIL – Returnerar värdet som motsvarar angiven kvartil
Hur du gör negativa tal till noll i en lista
KORREL – Ta fram korrelationskoefficienten mellan två celloråden
Kapitelinnehåll
0% slutfört 0/4 steg
AVRUNDA tal till heltal eller givet antal decimaler
Använd AVRUNDA.UPPÅT/NERÅT
Avrunda till JÄMN eller UDDA heltal
Ta bort decimaler med HELTAL/AVKORTA
Kapitelinnehåll
0% slutfört 0/6 steg
Hur vi hittar och korrigerar Cirkelreferenser
Hur vi hanterar #NAMN?, #VÄRDEFEL! och ####
Hur vi hanterar #DIVISION/0! och #REFERENS!
OMFEL – Ersätt felmeddelanden med nya värden
Spåra över- och underordnade
Felsök i formel eller funktion
Kapitelinnehåll
0% slutfört 0/6 steg
En introduktion till kapitlet om nedskrivning
LINAVSKR – Beräkna med linjär avskrivning
ÅRSAVSKR – Beräkna med årsavskrivning
DB – Beräkna med fast degressiv avskrivning
DEGAVSKR – Beräkna med dubbel degressiv avskrivning
VDEGRAVSKR – Beräkna med variabel degressiv avskrivning
Kapitelinnehåll
0% slutfört 0/13 steg
Introduktion till Dynamiska Matrisfunktioner
Sortera en lista med SORTERA
Sortera på ett alternativt sätt med SORTERAEFTER
Ta fram alla unika värden i ett cellområde med UNIK
Skapa ett nytt cellområde med filtrerade värden med FILTER
Skapa en helt slumpad lista baserat på en annan lista med SLUMPMATRIS
Skapa en lista värden med en given sekvensräkning med SEKVENS
Hitta värden på ett helt nytt sätt med XMATCHNING
Visa de n:te högsta eller lägsta värdena med FILTER
Filtrera var n:te rad
Filtrera bort kolumner
Sortera en lista slumpmässigt
Hämta gemensamma värden mellan två tabeller

Mer om kursen

Excelfunktioner Fördjupning är en fortsättningskurs för dig som vill utöka din kompetens inom programmets många funktioner. Förkunskaper i Excel krävs och har du inte det kan vi rekommendera vår Excelkurs Bas. Utöver de mer grundläggande funktionerna lär du dig även dynamiska matrisfunktioner och hur man hanterar felmeddelanden.  När du hanterar flera funktioner kan du spara tid i ditt arbete eftersom du ofta kan byta ut flera moment mot en enda formel. Sist men inte minst – för att bli en avancerad Excelanvändare måste du kunna behärska funktioner.

 • Ca 100 lektioner fördelade på 13 kapitel.
 • Total videotid: 1 timme 40 minuter.
 • Beräknad tid för att göra kursen inklusive quiz: 4 timmar.
 • Genomsnittlig längd per lektion: 1 minut.
 • Personligt delbart kursbevis efter genomförd kurs.
 • Skaffa dig en kunskapsbank inom ämnet Excel-funktioner.

Vanliga frågor

Vem är den här kursen för?

Den här kursen är för den som tidigare gått Excelkurs Bas eller som har grundläggande Excelkunskaper, då detta är en av Learnesys fördjupningskurser i Excel.

Innehåller kursen övningar?

Den här kursen använder sig av många och korta övningar. Vill man följa med i lektionerna kan man göra det genom att ladda ned de underlag som är bifogade till varje lektion. Alla kapitel avslutas med ett quiz, där det ofta finns ett underlag man behöver ladda ned för att klara frågorna.

Jag har tidigare lärt mig Excelfunktioner i Excelkurs Bas – är den här kursen för mig?

Ja, har du tidigare gått kursen Excelkurs Bas kommer denna kurs ge dig en mycket djupare förståelse och praktisk kunskap om Excelfunktioner.

Jag har tidigare använt Excel. Är den här kursen för mig?

Ja. Denna omfattande kurs innehåller massvis med nyttiga funktioner och tips. Den här kursen kräver dock lite förkunskap inom området Excelfunktioner. Känner man att man istället behöver repetera grunderna, kan man istället gå vår kurs Excelkurs Bas.

Hur lång tid tar det att genomföra kursen?

Den här kursen tar ca 4 timmar att genomföra. För att klara kursen och erhålla sitt diplom, måste man genomföra alla de lektioner och quiz som varje kapitel är uppbyggt av. Vill man däremot ladda ned lektionsunderlagen och själv följa med praktiskt i varje lektion, kommer den här kursen ta något längre tid.

Har ni andra kurser i Excel?

På Learnesy har vi ett stort urval av Excel-kurser. Från vår grundkurs Excelkurs Bas till kurser i Power Query och Power Pivot.
Du hittar samtliga kurser i Excel här.

Var kan jag vända mig om jag behöver hjälp med innehållet i kursen?

På Learnesy finns det ett forum dit man kan vända sig om man har frågor angående kursinnehållet eller frågor om Excel i största allmänhet.

På Learnesy finns även en resursbank med gratismaterial som kan vara till hjälp – lathundar, artiklar och funktionsguider i Excel.

Finns det företagslösningar för den här kursen?

Vill ni lära er Excelfunktioner, skaffa ett bibliotek av dessa och söker en företagslösning för er grupp? Hör då av er till [email protected].

Jag söker en Excelkurs för mina studerande, då arbetslivet kräver goda kunskaper i Excel. Hur går jag till väga?

Är man en läroinstution som vill erbjuda sina elever en kompletterande Excelutbildning, kan man höra av sig till [email protected].

Träffa lärarna

Henrik Persson

Kursutvecklare och voice over, Learnesy

Henrik är en av Learnesys produktutvecklare. Sedan 2015 har han utvecklat och producerat många av Learnesys kurser. Han har studerat mjukvaruutveckling men även ljud, varför man så ofta kan höra hans röst i många av Learnesys kurser.

Henrik har lång erfarenhet inom e-lärande och besitter mycket goda kunskaper inom flertalet datarelaterade områden och de verktyg som används.

Emil Lagerroos

Kursutvecklare, Learnesy

Emil utgör en viktig del i vårt team av produktutvecklare. Han har skapat kurser på Learnesy sedan 2017 och har sedan tidigare flerårig utbildning inom datavetenskap. Många av de populära kurser som återfinns i Learnesys kursutbud har Emil utvecklat och han sitter på en bred kompetens inom Excel, dataanalys och programmering.

Vår plattform

Vi på Learnesy tycker att utbildning ska vara lättillgängligt och okomplicerat. Därför har vi skapat en plattform med dig som användare i fokus. I plattformen navigerar du dig enkelt i och mellan dina onlinekurser.
Mitt konto – här möts du av din dashboard där du bl a hittar pågående och avslutade kurser. Din dashboard är utgångspunkten för ditt lärande.
• Få en inblick i en Learnesy-kurs – från din dashboard klickar du dig enkelt vidare till en pågående eller genomförd kurs.
• Favoritmarkera och dela lektioner – har du hittat ett särskilt nyttigt moment eller något du behöver repetera? Du kan spara dessa genom att favoritmarkera dem. Du kan likaså dela lektioner med andra som du tror kan ha glädje av dessa.
• Quiz och övningsuppgifter – övning ger färdighet. Här omsätts dina teoretiska kunskaper till praktik. Alla quiz är repeterbara, liksom samtliga kursmoment.
• Grattis till ditt kursdiplom – efter avslutad kurs får du ett personligt och delbart diplom som ett kvitto på dina nya kunskaper.

Har du en fråga? Kanske hittar du ditt svar här. Om inte, tveka inte att kontakta oss.

Välj ett upplägg

Excelfunktioner Fördjupning

 • Välj kursen som passar ditt behov
 • Korta lektioner som underlättar repetition
 • Quiz och övningsuppgifter
 • Tillgång 24/7 i 12 månader
 • Genomför kursen när det passar dig
 • Repetera fritt under hela tillgången
 • Spara dina favoritlektioner
 • Ställ dina frågor i vårt forum
 • Kursen underhålls och uppdateras
 • Personligt och delningsbart diplom
 • Ingen automatisk förnyelse
249 kr / månad Debiteras årsvis med 2988 kr. Moms tillkommer.
Gå kursen

Betalning med kort/Klarna eller faktura (betalning inom 30 dagar) för större grupper.

Alla 24 kurser

 • Tillgång till hela kursutbudet
 • Varav 11 kurser i Excel
 • Tillgång 24/7 i 12 månader
 • Genomför kurserna när det passar dig
 • Repetera fritt under hela tillgången
 • Kurser som underhålls och uppdateras
 • Personligt och delningsbart diplom
 • Spara dina favoritlektioner
 • Gå hela kurser eller se bara utvalda lektioner
 • Kurser på flera språk och kompetensnivåer
 • Ingen automatisk förnyelse
599 kr / månad
Debiteras årsvis med 7188 kr. Moms tillkommer.
Gå alla kurser

Betalning med kort/Klarna eller faktura (betalning inom 30 dagar) för större grupper.

För arbetsgrupper

 • Personlig Account manager
 • Personligt konto för alla användare
 • Välj de kurser som passar ert behov
 • Fleranvändarrabatter
 • Frivillig Kickoff vid uppstart
 • Statistik via Data Insight
 • Teknisk support
 • Unik inloggningsdomän
 • Förkunskapstest och uppföljande test
 • Jämför dina framsteg med dina kollegor
 • Kontakta oss så hjälper vi dig igång idag!
Offert

Alla priser exkl. moms.

Deloitte Deloitte Deloitte