Dela ditt kursdiplom på LinkedIn under april månad och var med i utlottningen av fantastiska priser 🌞 Läs mer 👈

Hur åtgärdar man formelfel i Excel?

Hur åtgärdar man formelfel i Excel?

Formelfel kan vara frustrerande, men de är också användbara. Felmeddelandena kan verka kryptiska, men de talar faktiskt om när något är fel med en formel. Den här artikeln kommer gå igenom samtliga 9 formelfel och hur man korrigerar dem.

Vilka formelfel finns det?

Jobbar man med Excel finns det 9 stycken felkoder man sannolikt kommer stöta på. Nedan kommer det redogöras för varje fel och hur man åtgärdar dem.

1. #DIVISION/0!

Precis som namnet antyder, visas denna felkod när en formel innehåller division med 0, eller ett värde som motsvarar 0. Detta fel uppkommer ofta då en cell inte innehåller någon data. I Excel motsvarar tomma celler värdet 0. I många fall är tomma celler eller saknade värden oundvikliga. Man kan då istället överväga att använda funktionen OMFEL() för sådana situationer.

Man kan även stöta på denna felkod när man använder MEDEL.OM() eller MEDEL.OMF() när kriterierna inte matchar några celler i intervallet.

2. #NAMN?

Detta fel indikerar att det finns element i formeln som Excel inte känner igen. Det kan vara ett felstavat funktionsnamn, ett namngivet intervall som inte existerar, eller en cellreferens som har angetts felaktigt.

I exemplet ovan ser vi att funktionen MEDEL() är felstavad som MDEL(…) och således visas #NAMN?-felet. Stöter man på detta problem bör man se över stavning och syntax i en formel eller funktion.

3. #SAKNAS!

Detta fel uppkommer oftast då man använder någon av referensfunktionerna eller en formel som använder någon av dessa funktioner. Detta kan bero på att det värdet man söker saknas eller att värdet är felstavat.

För att undvika detta problem bör man se till att uppslagsvärden och uppslagstabeller är korrekta och existerande i datamaterialet. Tänk också på att felet ibland kan finnas i datamaterialet, snarare än i funktionen eller formeln. Det kan handla om ett felstavat namn som lagts in i datakällan, men som i funktionen stavas rätt.

4. #OGILTIGT!

Felet uppstår när ett tal är för stort eller för litet, eller när en beräkning är omöjlig. Ett exempel är om man t ex försöker beräkna kvadratroten ur ett negativt tal eller om man använder ett format som inte stöds av en viss funktion. Det kan alltså handla om en funktion som inte kan ta in värden formaterade som datum, t ex.

Ofta är det ganska enkelt att åtgärda problemet. Det man kan behöva göra är att justera indata för en funktion eller kontrollera räkneoperationerna man utför. Förstår man inte vad man gör fel, kan man behöva fräscha upp sina matematikkunskaper.

5. #VÄRDEFEL!

Felmeddelandet visas när ett värde inte har ett förväntat eller giltigt format. Detta kan uppstå om formeln inkluderar en tom cell eller när datum utvärderas som text av Excel. Även här måste man se upp med att ens värden har rätt format.

Som det går att se i exemplet, får man här ett #VÄRDEFEL! för formeln = 9 + x.

I tidigare versioner av Excel kunde detta fel även uppstå om man glömde trycka Ctrl+Shift+Enter i samband med en matrisformel. Detta kan man dock bortse från om man är Excel 365-användare.

För att åtgärda denna typ av fel, utvärdera din formel och säkerställ att allt som matas in i formeln har rätt format, eller att din formel inte innehåller tomma celler.

6. #REFERENS!

Är ett av de vanligaste felen och uppstår när en formel refererar till en cell som inte är giltig. Ofta inträffar det när en referens blir ogiltigt, kanske för att celler eller kolumner har tagits bort, eller för att en formel med relativa referenser har kopierats till en annan plats där referenserna är ogiltiga.

#REFERENS!-fel kan vara knepiga att fixa, då den ursprungliga cellreferensen kan vara borta. Om du tar bort en rad eller kolumn, och ett #REFERENS-fel inträffar bör du ångra detta och justera formlerna först.

BONUS: #-fel

Detta är egentligen inte ett fel, och är väldigt lätt åtgärdat. Man kan ibland se en serie av nummertecken (#) i en cell. Detta fel uppstår då kolumnbredden är för smal; resultatet får inte rum i cellen.

Detta är som sagt lätt åtgärdat. Man justerar helt enkelt kolumnbredden så visas resultatet i cellen.

7. #SKÄRNING!

Är ett ganska ovanligt fel och är oftast resultatet av ett stavfel. I exemplet nedan ser man att ett blanksteg används i stället för ett kolon.

Kolon används mellan två cellreferenser för att indikera ett cellintervall. Med detta felmeddelande berättar Excel för användaren att de två cellområdena D3 och D13 inte skär varandra. Som det framgår så är det här ett lätt åtgärdat problem.

8. #SPILL!

#SPILL-felet uppstår när en formel matar ut ett spillintervall som går in i en cell som redan innehåller data. Detta förklaras bäst med ett exempel.

Funktionen UNIK() hämtar de unika namnen från matrisen till vänster. Här ”blockerar” dock ett värde funktionen och funktionen returnerar istället #SPILL!. Tar man bort värdet som blockerar funktionens utvärden, kommer funktionen fungera normalt igen. Har man aldrig stött på detta fel förut, kan det bero på att man har en äldre version av Excel.

9. #KALK!

#KALK!-felet kan uppstå när man gör beräkningar och operationer med hjälp av matriser. I exemplet nedan efterfrågar vi data från gruppen ”Produktion” som inte existerar, och därför får vi felet #KALK!.

Åtgärda detta fel genom att justera filterkriterierna för att returnera ett giltigt resultat.

Vad är Excels felkontroll?

Ett formelfel kan resultera i många andra formelfel. Därför kan det vara en god idé att använda Excels felkontroll för att åtgärda kärnproblemet.

För att använda felkontrollen, gå till fliken ’Formler’ och tryck på ’Felkontroll’. Försök att spåra felet tillbaka till dess källa, använd ’Spåra fel’, vilket är ett av två alternativ under knappen ’Felkontroll’. För att felsöka formeln, kan man behöva dela upp formeln i delar. När man väl har gjort detta, kan man förhoppningsvis åtgärda felet.

Hur åtgärdar man flera formelfel?

Det går att hitta samtliga fel på en gång genom att använda kortkommandot Ctrl + G. Tryck sedan på ’Special’. Man kommer då se en dialogruta med massor av alternativ. Välj ’Formler’ och ’Felvärden’, och tryck sedan ’OK’.

Kan jag felsöka med en funktion?

Det finns sätt att förekomma felen, då man vet att felmeddelanden är troliga och man vill stoppa felmeddelanden från att visas. Det finns två alternativ – funktionerna OMFEL() och ÄRFEL(). Med detta sätt letar man fel och tillhandahåller ett alternativ när ett fel upptäcks.

Avslutande ord

När man bryter ned felen på det här sättet, märker man att de flesta är väldigt enkla att lösa. Det som kan komplicera saker är såklart om man har väldigt mycket data och / eller många formler som på något sätt beror på varandra.

Det ska också nämnas att de två sista felen – #SPILL och #KALK – endast är relevanta för Excel 365 då de relaterar till dynamiska matriser.

I kursen Excelfunktioner Fördjupning får man lära sig massvis av funktioner, men även hur man felsöker och åtgärdar formelfel.

/Niklas på Learnesy

”I denna lektion kommer vi att gå igenom ett par olika fel och man kan hantera dem, nämligen Nummer, Namn, och Värdefel. Nummerfelet händer när värdet i en cell är för långt för kolumnens bredd. För att fixa detta fel kan man helt enkelt ändra kolumnens bredd. Kom ihåg att man kan dubbelklicka kolumnrubrikens högerkant för att förändra bredden till den bredaste cellen.

Namnfelet händer när en formels text inte är igenkänd av Excel. För att fixa detta, granska cellen som innehåller felet för stavfel.

Värdefelet händer när fel argumenttyp har inskrivits i en formel. För att åtgärda detta, se till så att alla argumenttyper är likadana… Eller ignorera vissa celler genom att använda en funktion.

I denna lektion har vi kollat in ett par olika fel och hur man kan åtgärda dem.”


Lämna ett svar

Du måste vara inloggad för att kommentera.

Fler blogginlägg

Trött på att Googla?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för de bästa Exceltipsen!

Om skribenten

Som produktutvecklare jobbar Niklas med att skapa och förvalta kurser på Learnesys plattform. Han har studerat statistik och har en bakgrund inom programmering och datavisualisering. Förutom goda kunskaper i Excel, har han ett brinnande intresse för dataanalys, och besitter goda kunskaper inom ämnet och verktyg för området.