Vil du få gratis tilgang til vårt Excel-funksjonskurs?

Fyll inn din e-postadresse og telefon, så gir vi deg 7 dagers gratis tilgang til vårt kurs Excelfunksjoner Fordypning.

Del

I denne leksjonen går vi gjennom funksjonen HVISFEIL, som finner feil i formler, og erstatter feilen med en ny verdi eller tekstrad.
Vi prøver å dividere verdien i C4 på D4, også kopierer vi nedover.
Vi får Division0 feil når vi forsøker å dividere på null.
I stedet kan vi skrive likhetstegn, HVISFEIL, skrive beregningen igjen, også skrive hva vi vil at feilmeldingen skal erstattes med.
I eksemplet skriver vi to tomme anførselstegn … og kopierer nedover.
Nå har utregningen som forsøker å dividere på null, blitt erstattet med tomme celler.
I denne leksjonen har vi sett gjennom hvordan man bruker funksjonen HVISFEIL for å erstatte feilmeldinger med en ny verdi.