Frans Schartau

Frans Schartau kan själva följa studenterna progression samt komplettera med fysisk utbildning vid behov

Frans Schartau kan själva följa studenterna progression samt komplettera med fysisk utbildning vid behov

Frans Schartau är Stockholms Stads Yrkeshögskola med ett brett utbud av Yrkeshögskoleutbildningar. Skolans behov av lärare och konsulter varierar mycket baserat på vilka utbildningar som de får tilldelat från Myndigheten för Yrkeshögskolorna. När Frans Schartaus tilldelning ökade klarade de inte att täcka behovet med sina interna resurser. Lösning har blivit att de tar in Learnesys onlinekurser som på ett flexibelt sätt kan nyttjas av olika klasser baserat på vad de behöver. Anställda på Frans Schartau kan själva följa studenterna progression samt komplettera med fysisk utbildning vid behov. Numer har Frans Schartau en SSO-koppling med Learnesy så att studenterna, så länge de har tillgång till portalen, också har tillgång till ett urval av Learnesys onlinekurser i bland annat Excel, Word, PowerPoint och andra Officeprogram.