Frans Schartau

Frans Schartau kan selv følge studentenes progresjon og om nødvendig, iverksette fysisk opplæring

Frans Schartau kan selv følge studentenes progresjon og om nødvendig, iverksette fysisk opplæring

Frans Schartau er Stockholms bys yrkeshøyskole med et bredt spekter av utdanninger. Skolens behov for lærere og konsulenter varierer sterkt basert på utdannelsen de får fra Myndigheten för Yrkeshögskolorna. Da Frans Schartaus vokste, klarte de ikke å dekke behovet med sine interne ressurser. Løsningen ble å inkludere Learnesys nettkurs som kan brukes på en fleksibel måte av forskjellige klasser basert på behovet. Ansatte ved Frans Schartau kan følge studentenes progresjon og om nødvendig supplere med fysisk opplæring. I dag har Frans Schartau en SSO-forbindelse med Learnesy slik at studenter, så lenge de har tilgang til portalen, har de også tilgang til et utvalg av Learnesys nettkurs i Excel, Word, PowerPoint og andre Office-programmer.