ANTALL.HVIS.SETT

Se flere Excel-funksjoner
Del

ANTALL.HVIS.SETT-funksjonen benyttes for å telle antall celler som oppfyller mer enn ett vilkår.
I vårt eksempel skal vi telle antall celler som inneholder en verdi høyere enn ti, men som samtidig har bokstaven A i kolonne B på deres rad.

Funksjonen trenger to celleområder, og to vilkår.
Vi skriver inn likhetstegn, ANTALL.HVIS.SETT, markerer første celleområdet, og skriver inn første vilkår, som er «større enn 10» i anførselstegn.
Etterpå markeder vi det andre celleområdet, og skriver inn det andre vilkåret, som er bokstaven «A».

Resultatet vi får er at det finnes kun to celler som har en høyere verdi enn ti, og som samtidig har bokstaven A i kolonne B.
I denne leksjonen har vi sett på ANTALL.HVIS.SETT-funksjonen.