Want to get free access to our Excel functions course?

Fill in your e-mail address and telephone and we will give you 7 days free access to our course The Excel Functions Guide.

Share

SUMMER.HVIS.SETT-funksjonen summerer verdiene i et celleområde basert på flere vilkår samtidig.
I vårt eksempel vil vi summere sammen verdiene i kolonne B som har bokstaven C på deres rad i kolonne C, samt bokstaven A i kolonne A.

Vi skriver likhetstegn, SUMMER.HVIS.SETT, og markerer området vi vil summere.

Vi må nå skrive første vilkår, som har to deler: celleområdet… og vilkåret…
Så legger vi inn det andre celleområdet… og dets vilkår.

Når vi er ferdige med dette, får vi summen av de nummer som har både A og C på deres rad, som er atten.
I denne leksjonen har vi sett på SUMMER.HVIS.SETT-funksjonen.