Del

For å kunne lage helt tilfeldige tall bruker vi TILFELDIG-funksjonen, som lager et tilfeldig tall mellom 0 og 1.
I motsetning til de fleste funksjoner i Excel, har TILFELDIG-funksjonen ingen argumenter.
I stedet skriver vi likhetstegn, TILFELDIG og to tomme parenteser.
Dette gir oss et helt tilfeldig tall.
Hvis vi kopierer nedover, får vi et ulikt nummer i hver celle.
Merk at tallet i den første cellen ble endret.
Årsaken til dette er at funksjonen kjøres hver gang en celle i arket oppdateres.
Hvis vi bare vil kopiere verdiene som er blitt generert, må vi kopiere cellene og lime inn verdiene.
Siden det tilfeldige tallet er mellom 0 og 1, kan vi bestemme hvor stor verdi vi ønsker at maksimalverdien skal være, ved ganske enkelt å multiplisere TILFELDIG-funksjonen med ønsket antall.
I denne leksjonen har vi gått gjennom funksjonen TILFELDIG som genererer tilfeldige tall.