Vil du få gratis tilgang til vårt Excel-funksjonskurs?

Fyll inn din e-postadresse og telefon, så gir vi deg 7 dagers gratis tilgang til vårt kurs Excelfunksjoner Fordypning.

Del

La oss se på to måter å fjerne uønskede tegn fra en rad med tekst.
Vi har funksjonen TRIMME, som tar en rad med tekst, og returnerer samme tekst uten unødvendige mellomrom.
Mellomrom som finnes i starten, og slutten av tekstraden, fjernes også.
Vi skriver likhetstegn, TRIMME, og markerer cellen.
Vi ser da at kun de nødvendige mellomrommene er igjen.
RENSK-funksjonen fjerner alle tegn som ikke er utskiftbare.
Vi skriver likhetstegn, RENSK, og markerer cellen.
Det returnerer tekstrekken uten uønskede mellomrom, og tegn.
I denne leksjonen har vi lært oss funksjonene TRIMME og RENSK, som tar bort uønskede tegn fra en tekstrekke.