Vil du få gratis tilgang til vårt Excel-funksjonskurs?

Fyll inn din e-postadresse og telefon, så gir vi deg 7 dagers gratis tilgang til vårt kurs Excelfunksjoner Fordypning.

NETT.ARBEIDSDAGER

Se flere Excel-funksjoner
Del

For å finne ut hvor mange arbeidsdager det finnes mellom to datoer, bruker vi NETT.ARBEIDSDAGER-funksjonen.
Funksjonen ekskluderer alle helger og helligdager.
Funksjonen har tre argumenter: De to datoene, og alle høytider som finnes mellom dem.
Vi skriver likhetstegn, NETT.ARBEIDSDAGER, markerer de to datoene, og markerer høytidene mellom dem.
Vi ser at det finnes åtte arbeidsdager mellom den åttende desember, og den fjerde januar. Alle helligdager innimellom er ekskludert.
I denne leksjonen har vi sett på NETT.ARBEIDSDAGER-funksjonen, som teller antall arbeidsdager mellom to datoer.