Møt 2024 med ny kunnskap – dra nytte av Learnesys høstkampanje på kurspakken Alle kurs. Les mer her.

Del

I denne leksjonen ser vi nærmere på hvordan vi sammenslår flere tekstlinjer ved å bruke et og-tegn,
Samt hvordan man finner en rads linjelengde med å bruke funksjonen LENGDE.
Får å sammenslå to tekstrader i ulike celler bruker vi et og-tegn mellom referansen til cellene.
Mellom referansene kan vi også legge til ytterligere tekst, eller mellomrom.
For å få frem antall tegn en tekstlinje har, bruker vi LENGDE-funksjonen.
Den har kun et argument: Cellen som inneholder teksten vi vil telle.

Vi skriver likhetstegn, LENGDE, og markerer cellen.
Vi ser at cellen inneholder totalt 11 tegn.
I denne leksjonen har vi gått gjennom hvordan man sammenslår tekstlinjer, samt hvordan man finner linjelengden.