Our courses

Show categories

Excel Essentials

Get a better understanding of the Excel workflow

Learn to feel more comfortable in Excel. This course will help quickly develop your knowledge in Excel. Excel Essentials is...

The Excel Functions Guide

Deepen and develop your Excel Functions skills

Learn how to efficiently manage databases, clear text in cells, and retrieve values from other tables. The course also walks...

The Excel PivotTables Guide

Become an expert in Excel's most fundamental data analysis tool

With this course, you’ll quickly and efficiently learn how to set up and analyse databases. Once you’re able to analyse...

Power Query Essentials

Learn how to pull and transform data with Power Query

Power Query, or Get & Transform, is Excel’s data management tool, which is used to, among other things, import, process,...

Power Pivot & DAX

Analyse data on a whole new level with Power Pivot and Data Analysis Expressions (DAX)

With Power Pivot and DAX, you can model data, visualize big data, and easily and efficiently create analyses to gain...

Power BI

Learn the basics of Power BI

Create dynamic reports and visualisations across large amounts of data using DAX formulas. The course creates a full report from...

PowerPoint Essentials

Take your PowerPoint presentations to the next level!

In this online course in PowerPoint, you will learn how to navigate the program effectively and also how to get...

Excel for Procurement and Logistic professionals

Excel for professionals working within procurement and logisticians

In cooperation with organisations and professionals within the industry, Learnesy have developed an Excel course that is adapted to those...

Tidseffektiv utbildning

Kurserna är uppdelade i kapitel och lektioner. De flesta lektionerna består av tre delar: En kort video, följt av en praktisk uppgift och quiz. Videon är mellan 1-3 minuter och du kan enkelt planera in lektionerna under arbetsdagen, var du än befinner dig.

Praktiskt lärande

Att bli riktig bra på Excel kräver både praktiskt lärande och repetition. Uppgifterna och quizen i kombination med videolektionerna gör att du snabbt utvecklar dina kunskaper och kan applicera dem i ditt arbete.

Personlig kontakt

Förutom vår uppskattade pedagogik är det i den personliga kontakten som vi verkligen sticker ut. Det är så den kompetenshöjande insatsen får bästa resultat, det vet vi säkert efter 7 år i branschen.

Vill du och dina kollegor ha ett eget kurspaket?

Kontakta oss så tar vi fram ett kurspaket som passar just ert behov. Du hittar kontaktuppgifterna på kontaktsidan!