BI Norwegian Business School

Idag har 20 000 studerande och över 1 000 anställda tillgång till Learnesys kurser

Idag har 20 000 studerande och över 1 000 anställda tillgång till Learnesys kurser

Norwegian Business School, Europas näst största Handelshögskola, har länge upplevt ett krav från näringslivet på att deras studenter ska kunna hantera Excel när de är klara på skolan. När Excel dessutom används som ett examinationsverktyg så såg de ett behov av att ta in och erbjuda en kvalitetssäkrad Excelutbildning. Efter en pilotomgång där över 1000 studerande deltog fastslog skolan att Learnesys onlinekurs Excel Bas uppfyllde de högt ställda krav som Europas näst största handelshögskola ställde på leverantören. Idag har 20 000 studerande och över 1000 anställda tillgång till Learnesys kurser Excel Basis och Excel Essentials direkt genom skolans egen portal.