Topp 5: Årets mest populära artiklar 2023

Topp 5: Årets mest populära artiklar 2023

Det är dags att summera året på Learnesy, och först ut är de mest populära artiklarna från vår blogg. Man tar sig till varje inlägg genom att klicka på respektive rubrik. 


Topplistan över de mest populära artiklarna

5. Absoluta och relativa cellreferenser i Excel
I denna artikel utforskas absoluta och relativa cellreferenser i Excel. En relativ cellreferens ändras automatiskt när en formel kopieras, medan en absolut cellreferens förblir konstant oavsett var den kopieras. Blandade referenser, där antingen raden eller kolumnen är låst, förklaras också. Artikeln betonar vikten av att förstå dessa referenser för att hantera komplexa formler och funktioner effektivt.

4. Använda XLETAUPP-funktionen i Excel
I artikeln beskriver Carl Stiller användningen av XLETAUPP, en funktion i Excel som till stor del ersätter äldre funktioner som LETARAD och LETAKOLUMN. Den introducerades i Office 365 år 2020 och erbjuder förbättrad flexibilitet i sökningen och matchningen av data. Flera praktiska exempel ges på hur man använder funktionen i olika scenarier, som att kombinera data från olika källor, använda jokerteckenmatchning, och kapslade formler. XLETAUPP är särskilt användbar för att hantera komplexa datauppsättningar från olika avdelningar.

3. Skapa Gantt-schema i Excel
Denna artikel fokuserar på hur man skapar ett Gantt-schema i Excel från grunden, eftersom Excel inte erbjuder detta som ett inbyggt diagram. Gantt-scheman används i projektledning för att visualisera tidsaspekter och skeden i ett projekt. Processen innefattar att skapa en tabell med projektuppgifter, infoga och anpassa ett stapeldiagram, lägga till startdatum, varaktighet, beskrivningar och utföra nödvändig formatering och snyggning av schemat.
Tips: artikeln inleder med en kort guide hur man snabbt gör ett Gantt-schema. 

2. Sammanfoga text i Excel
Denna artikel behandlar hur man konkatenerar, eller sammanfogar, textsträngar i Excel. Detta görs med funktionen SAMMAN() eller med operatorn ‘&’. Funktionen SAMMANFOGA() är en föregångare till SAMMAN() och fungerar likadant. Artikeln förklarar även användningen av skiljetecken och radbryt för att skapa format på sammanslagna textsträngar. Dessutom diskuteras användningen av TEXTJOIN-funktionen för att sammanfoga text med en avgränsare och metoder för att separera textsträngar.

1. Beräkna ränta på ränta i Excel
Den här artikeln beskriver två sätt att beräkna ränta på ränta i Excel, eftersom det inte finns en specifik funktion för detta. Ett sätt är att använda en egen formel och det andra är att använda funktionen SLUTVÄRDE(). Ränta på ränta innebär att man får ränta på den redan utbetalda räntan, vilket leder till exponentiell tillväxt av kapitalet. Exemplet som används illustrerar detta med ett investeringsbelopp som växer över tid.

Kampanj på kurspaketet Alla kurser

Än finns det tid kvar att utnyttja vårt erbjudande på kurspaketet Alla kurser. Mer information hittar man genom att trycka på bilden nedan.

Till erbjudandet! →

Lämna ett svar

Du måste vara inloggad för att kommentera.

Fler blogginlägg

Tired of Googling?
Get the best Excel tips every week. Subscribe to our newsletter.

Om skribenten

Som produktutvecklare jobbar Niklas med att skapa och förvalta kurser på Learnesys plattform. Han har studerat statistik och har en bakgrund inom programmering och datavisualisering. Förutom goda kunskaper i Excel, har han ett brinnande intresse för dataanalys, och besitter goda kunskaper inom ämnet och verktyg för området.