Nyhet: Undertexter till PowerPoint Bas och Word Bas

Nyhet: Undertexter till PowerPoint Bas och Word Bas

På Learnesy jobbar vi alltid för att göra våra onlinekurser bättre. Därför har vi nu lagt till undertexter i två av våra mest populära kurser – PowerPoint Bas och Word Bas


Att lägga till undertexter till onlinekurserna PowerPoint Bas och Word Bas erbjuder flera viktiga fördelar:

Tillgänglighet: Undertexter gör kurserna mer tillgängliga för personer med hörselnedsättning eller andra auditiva utmaningar. Detta är i linje med principer om inkludering och lika tillgång till utbildning.
Förståelse: Inte alla lär sig bäst genom att enbart lyssna. Undertexter kan hjälpa deltagare att bättre förstå och bearbeta informationen, särskilt om kursmaterialet är komplext eller tekniskt.
Språkinlärning: vi  hoppas att undertexter kan förbättra förståelsen och stödja språkinlärningen för människor som inte har svenska som förstaspråk.
Flexibilitet: Med undertexter kan kursdeltagare följa med i kursen även i miljöer där ljud inte är möjligt eller önskvärt, som i offentliga utrymmen eller på arbetsplatser där man behöver vara tyst.
Förbättrad koncentration: För vissa individer kan läsning av text samtidigt som de lyssnar förbättra koncentrationen och engagemanget i materialet.

Genom att addera undertexter, utökar vi kursens tillgänglighet, vilket bidrar till en mer inkluderande och givande lärandeupplevelse för alla användare.

Ni vet väl att vi nyligen uppdaterade Word Bas med nya lektioner? Se en av lektionerna nedan och prova att använda undertexter. 


Lämna ett svar

Du måste vara inloggad för att kommentera.

Fler blogginlägg

Tired of Googling?
Get the best Excel tips every week. Subscribe to our newsletter.

Om skribenten

Som produktutvecklare jobbar Niklas med att skapa och förvalta kurser på Learnesys plattform. Han har studerat statistik och har en bakgrund inom programmering och datavisualisering. Förutom goda kunskaper i Excel, har han ett brinnande intresse för dataanalys, och besitter goda kunskaper inom ämnet och verktyg för området.