Vil du få gratis tilgang til vårt Excel-funksjonskurs?

Fyll inn din e-postadresse og telefon, så gir vi deg 7 dagers gratis tilgang til vårt kurs Excelfunksjoner Fordypning.

N.STØRST/N.MINST

Se flere Excel-funksjoner
Del

I denne leksjonen viser vi funksjonene N.STØRST og N.MINST, som returnerer det n-te største eller minste verdien fra en cellegruppe.
N representerer posisjonen fra den største eller minste verdien.
For eksempel, vi ønsker å finne den fjerde største verdien i celleområdet.
Vi skriver likhetstegn, N.STØRST, markerer området, og skriver inn et firetall.
Resultatet er syv.
Vi kan bekrefte at syv faktisk er den fjerde største verdien, ved å sortere listen fra minst til størst.

Samme måte fungerer for å finne, for eksempel, den tredje minste verdien i celleområdet.
Likhetstegn, N.MINST, markerer celleområdet, og skriver inn en treer.
Igjen så kan vi bekrefte at det er korrekt ved å sortere.

I denne leksjonen har vi gått gjennom funksjonene N.STØRST og N.MINST.