Vil du få gratis tilgang til vårt Excel-funksjonskurs?

Fyll inn din e-postadresse og telefon, så gir vi deg 7 dagers gratis tilgang til vårt kurs Excelfunksjoner Fordypning.

Del

I denne leksjonen går vi gjennom hvordan man bruker OG-funksjonen.
Den benyttes gjennom en HVIS-funksjon, og returverdien blir kun SANN om alle gitte vilkår er sanne.
Vi kommer også til å se på ELLER-funksjonen, hvor returverdien blir SANN om en eller flere vilkår er sanne.
OG-funksjonen har to argumenter: de to vilkårene som skal sjekkes.
I vårt eksempel ser vi om verdiene i både B8 og B9 er større enn 10.
Vi skriver likhetstegn, HVIS, og begynner OG-funksjonen innenfor HVIS-funksjonen.
Vi skriver våre to vilkår…. «S» om det er SANT, og «F» om det er FALSKT.

Sluttresultatet er falskt, ettersom begge vilkårene må være oppfylt for at returverdien skal være SANN.
Eller-funksjonen er lik OG-funksjonen, bortsett fra at kun et argument må være sant for at returverdien skal være sann.
Vi går inn i funksjonen, og erstatter OG med ELLER…… Så ser vi at returverdien har nå blitt SANN.
I denne leksjonen har vi sett på OG- og ELLER-funksjonene.