Tackle 2024 with new knowledge – take advantage of Learnesys’ fall campaign on the All Courses package. Read more here.

Learnesy.com updated today!

Learnesy.com updated today!

We made a major update to the page today and we still have some minor fixes to sort out the comming days. Bear with us while we are working on it. If you have any issues pls contact [email protected].


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

More blog posts

Tired of Googling?
Get the best Excel tips every week. Subscribe to our newsletter.

About the author

Marcus är en av Learnesys grundare och har varit med företaget sedan 2014. Han lärde sig själv Excel under sina år som strategisk inköpare och controller, där han också noterade att det fanns ett utbrett behov för bättre kompetens inom området bland kollegorna. Med det som drivkraft har han drivit Learnesy i 10 år och fortsätter ständigt utvecklingen för att fler ska kunna lära sig Excel och dataanalys med Learnesy.