Forums Excel Excelkurs Bas – Absolut och relativ cellreferens Reply To: Excelkurs Bas – Absolut och relativ cellreferens

#334181
Niklas
Keymaster

Hej Pia,
Tråkigt med datorn. Tyvärr ligger sådana saker utanför vår kontroll. Jag vill också betona vikten av repetition och att du ställer dina frågor här eller till supporten, så kan vi hjälpa dig vidare.

Tanken med ekvations-övningen är att man ska ta till sig och förstå de räkneregler som Excel följer. Om du inte kan lösa det i huvudet så har du Excel som ditt verktyg.

Ställ dig i en cell och skriv
=3*( 4 – 2 )/2

så kommer Excel att räkna ut resultatet av formeln.

Allt gott,
Niklas på Learnesy

  • This reply was modified 3 weeks, 1 day ago by Niklas.