Forums Excel Hur kan jag kombinera två tabeller i samma pivottabell? Reply To: Hur kan jag kombinera två tabeller i samma pivottabell?

#153800
Niklas
Keymaster

Hej, Didrick!

Vi tar det från steg ett: det första man bör göra är att säkerställa så alla cellområden är tabeller. Sedan går du till ‘Infoga’ -> ‘Pivottabell’. I dialogrutan som dyker upp säkerställer du att rutan för ‘Lägg till dessa data i datamodellen’ är imarkerad.

Excel kommer då öppna en meny kallad ‘Pivottabellfält’ där du bör kunna se dina tabeller på fliken ‘Alla’. Det vi nu behöver göra är att skapa en relation mellan tabellerna.

Gå till ‘Pivottabellanalys’ och tryck på ‘Relationer’. Här kan du skapa relationer mellan dina tabeller och förening på kolumnen Avdelning. Du bör ha kolumnen Avdelning som primär från den minsta tabellen, då avdelningarna endast förekommer en gång i den.

Vad tror du om den här lösningen? Eller är det så du har gått till väga?

/Niklas

  • This reply was modified 2 years, 1 month ago by Niklas.