september 13, 2021
Excel
SLUMPMATRIS
SORTERAEFTER
Sortera en slumpmässig lista utan INDEX-funktion

Sortera en slumpmässig lista utan INDEX-funktion

Denna veckas lektion går igenom ett alternativt sätt att sortera en lista slumpmässigt, utan att behöva använda en INDEX-funktion.
Denna metod tillåter oss att dessutom välja hur mycket av den ursprungliga listan vi vill visa.

Det här är Excel på avancerad nivå. Är du inte här än, så kan Learnesy hjälpa dig med kurser inom tex. Excel Bas eller Excelfunktioner Fördjupning.