augusti 19, 2021
Se Video: Xmatchning

Se Video: Xmatchning

Excel

Vi fortsätter även denna vecka med matrisfunktioner, lek i Excel och prova själv! 

Påminnelse om att matrisfunktionerna plus exempellektioner (totalt 12 lektioner) nu finns i vår kurs Excelfunktioner Fördjupning.

Läs mer om kursen här – EXCELFUNKTIONER FÖRDJUPNING

Excel har en ny PASSA funktion i form av XMATCHNING! Använd XMATCHNING för att hitta den relativa positionen av ett värde du söker efter, men med lite extra funktionalitet. I dagens exempel kombinerar vi funktionen med INDEX för att skapa en omvänd sökning, som i stället för att söka första till sista söker den sista till första! Listan är såklart dynamisk, så den uppdateras när vår källdata ändras.

(Funktionen heter XMATCH på norsk 🇳🇴)