augusti 10, 2021
Video: Funktionen SEKVENS

Video: Funktionen SEKVENS

Då är äntligen tillbaka efter vårt lilla sommaruppehåll! Givetvis fortsätter vi vår serie med Excels dynamiska matrisfunktioner.

Generera en lista med ett givet antal rader och kolumner över löpande numrering med hjälp av SEKVENS.

Funktionen SEKVENS låter oss skapa och hantera en nummerlista, där vi själva bestämmer största och minsta möjliga siffrorna, samt mängden som efterföljande värde ökas med!
Denna funktion är också användbar om man vill ta fram var n:te värde från en lista!

(Funktionen heter också SEKVENS på norsk 🇳🇴)