Forums Power BI Skillnaden på duplicera och referens? Reply To: Skillnaden på duplicera och referens?

#160346
Niklas
Keymaster

Väldigt enkelt uttryckt så kommer ‘Duplicera’ att duplicera koden för frågan medan ‘Referera’ endast hänvisar till resultatet av frågan.

Duplicera – används vanligtvis när du vill skapa en liknande fråga och du inte vill skriva samma kod. Du kan göra ändringar i den här frågan.

Referens – betyder att du vill använda den frågan som resulterar i några andra frågor där din ursprungliga fråga förblir som en basfråga. Den kan i sin tur användas i andra frågor för vidare bearbetning.

 

Detta är inte helt enkelt att förstå, men prova att skapa ett duplikat och en referens i redigeraren och läs denna text igen.