Forums Power BI Varför kan jag inte referera till kolumner? Reply To: Varför kan jag inte referera till kolumner?

#146961
Niklas
Keymaster

Hej,

Om man refererar till en kolumn i ett mått måste man “linda in” kolumnen i ett aggregat (MIN, MAX, AVERAGE osv). Testa ett aggregat och se så att det fungerar, och återkom annars med en skärmdump och lite mer förklarande text.

  • This reply was modified 1 year, 10 months ago by Niklas.