juni 28, 2021
Video: Slumpmatris

Video: Slumpmatris

Sista veckan innan sommaruppehållet med Excels dynamiska matrisfunktioner.

Skapa ett helt slumpat cellområde baserat på en lista värden med SLUMPMATRIS!

I stället för att använda separata funktioner för att skapa ett område med slumpmässiga värden, kan du generera flera slumpade kolumner och rader med en och samma funktion.
Kontrollera antalet rader och kolumner som ska fyllas med värden, samt maximum- och miniminummer.
Koppla dessa slumpade nummer till andra värden, som till exempel namn, med hjälp av en INDEX funktion!

(Funktionen heter TILFELDIGMATRISE på norsk 🇳🇴)