september 21, 2021
Uppdaterad fördjupningskurs i Datavisualisering

Uppdaterad fördjupningskurs i Datavisualisering

Nu har vi uppdaterat vår fördjupningskurs Datavisualisering i Excel med mallar för flera av kursens grafer och diagram.

Bland mallarna finns t.ex:

Linjediagram
Stapeldiagram
Liggande stapeldiagram
Ytdiagram
Vattenfallsdiagram
Låddiagram
Tidslinjediagram
Paretodiagram
Polärdiagram
Burndowndiagram
Termometerdiagram
Måttdiagram

Se en lektion – Ladda hem mallen och påbörja ditt diagram direkt!

Kursen är en djupdykning i de flesta av diagrammen och graferna du kan välja i Excel, och är uppbyggd av 31 lektioner fördelade på 6 kapitel.

Som för Learnesys alla andra kurser kan du få tillgång till kursen för bara 369 kr per månad. Följ den här länken för att anmäla dig:

Datavisualisering i Excel – Fördjupning – Learnesy