januari 11, 2022
Excel
Excelkurs
funktioner
Onlineutbildning
standardavvikelse
STDAV
Lär dig – Beräkna standardavvikelsen från en grupp celler

Lär dig – Beräkna standardavvikelsen från en grupp celler

I veckans lektion lär vi oss att beräkna standardavvikelsen av en grupp celler med STDAV.

Funktionen STDAV ”Uppskattar standardavvikelsen baserat på ett urval. Standardavvikelsen är ett mått på en mängd värdens spridning kring medelvärdet”.

En funktion som enkelt effektiviserar ditt arbete.

Du hittar hela kursen i vår onlinekurs Excelfunktioner Fördjupning – Kapitel: Statistikfunktioner.
En kurs där vi går genom ca 100 funktioner i Excel.