🆕 Prova vår nya kursplanerare – en kalenderfunktion som planerar ditt dagliga lärande 📅 För mer info →

Excelutmaning – FizzBuzz

Excelutmaning – FizzBuzz

FizzBuzz är ett spel där man helt enkelt räknar uppåt från 1. Ifall talet är en multipel* av 3 säger man istället för talet “Fizz” och ifall talet är en multipel av 5, säger man “Buzz”. Ifall talet är en multipel av båda, säger man FizzBuzz. Om talet är varken en multipel av 5 eller 3, säger man endast talet.

Kan du komma på en lösning i Excel, som automatiskt spelar FizzBuzz för en nummersekvens?

* En multipel är ett tal som kan divideras med ett annat tal ett antal gånger utan rest.

Exempel: 1, 2, Fizz, 4, Buzz, Fizz, 7, 8, Fizz, Buzz, 11, Fizz, 13, 14, FizzBuzz, 16 …

Hämta Excel-filen:
FizzBuzz.xlsx

 

Vill du fördjupa dina kunskaper i Excel? Se våra onlinekurser inom Excel och dataanalys. Våra kurser passar för alla kunskapsnivåer. 

 

Excel
Excelkompetens
Excelutmaning
FizzBuzz

Lämna ett svar

Du måste vara inloggad för att kommentera.

Fler blogginlägg

Trött på att Googla?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för de bästa Exceltipsen!

Om skribenten

Emil har jobbat på Learnesy som produktutvecklare i flera år och ligger bakom flera av Learnesys kurser. Han har en utbildning inom datavetenskap med ett stort intresse för det analytiska och teoretiska. Utöver Finska och Svenska snackar Emil även flytande Excelfunktioner!