Excelutmaning – FizzBuzz

Excelutmaning – FizzBuzz

FizzBuzz är ett spel där man helt enkelt räknar uppåt från 1. Ifall talet är en multipel* av 3 säger man istället för talet “Fizz” och ifall talet är en multipel av 5, säger man “Buzz”. Ifall talet är en multipel av båda, säger man FizzBuzz. Om talet är varken en multipel av 5 eller 3, säger man endast talet.

Kan du komma på en lösning i Excel, som automatiskt spelar FizzBuzz för en nummersekvens?

* En multipel är ett tal som kan divideras med ett annat tal ett antal gånger utan rest.

Exempel: 1, 2, Fizz, 4, Buzz, Fizz, 7, 8, Fizz, Buzz, 11, Fizz, 13, 14, FizzBuzz, 16 …

Hämta Excel-filen:
FizzBuzz.xlsx

 

Vill du fördjupa dina kunskaper i Excel? Se våra onlinekurser inom Excel och dataanalys. Våra kurser passar för alla kunskapsnivåer. 

 

Excel
Excelkompetens
Excelutmaning
FizzBuzz

Fler blogginlägg

Trött på att Googla?
Få de bästa Excel-tipsen varje vecka. Gör som 30 000 andra och prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Om skribenten