Vil du få gratis tilgang til vårt Excel-funksjonskurs?

Fyll inn din e-postadresse og telefon, så gir vi deg 7 dagers gratis tilgang til vårt kurs Excelfunksjoner Fordypning.

Del

UKEDAG-funksjonen returnerer en bestemt datos ukedag.
Verdien som blir returnert er et nummer mellom 1, som tilsvarer Søndag, og 7, som tilsvarer Lørdag.
Denne verdien kan endres etter preferanse.
Funksjonen har to argumenter, datoen og ønsket returverdi.
Vi skriver inn likhetstegn, UKEDAG, markerer datoen, og skriver inn et ettall.
Den niende Mars returneres som en Onsdag.
I stedet for å ha returverdien som et nummer, kan vi bruke TEKST-funksjonen for å få ukedagen.
Ukedagene vises kun på engelsk for TEKST-funksjonen.
Funksjonen har to argumenter: datoen, og returtypeverdien.
Vi skriver likhetstegn, TEKST, markerer datoen, og skriver inn fire d-er i anførselstegn.
Da vil ukedagens navn vises på engelsk.
Igjen returneres Onsdag.
Hvis vi kopierer nedover vises ukedagene for alle gitte datoer.
I denne leksjonen har vi sett gjennom de ulike måtene å få frem en bestemt datos ukedag.