Want to get free access to our Excel functions course?

Fill in your e-mail address and telephone and we will give you 7 days free access to our course Excelfunksjoner Fordypning.

Del

I denne leksjonen går vi kjapt gjennom hvordan man beregner celleområdets standardavvik, med funksjonen STDAV.

Funksjonen har ett argument: Cellene hvis verdi vi ønsker å beregne standardavviket.
Vi skriver likhetstegn, STDAV, og markerer cellene.
I dette tilfellet har vi et standardavvik på ca. 2,78.
Merk at all tekst og logiske verdier ignoreres når vi bruker denne versjonen av standardavviksberegning.
I denne leksjonen har vi gjennomgått STDAV-funksjonen som returnerer standardavviket av en cellegruppe.