Vil du bli bedre på Excel-funksjoner?

Fyll inn din e-postadresse og vi gir deg 7 dager gratis tilgang til kurset Excelfunksjoner Fordypning.

Del

I denne leksjonen vil vi gjennomgå ett par ulike måter å bruke funksjonen PERSENTIL, som returnerer en gitt persentil, eller prosentil.
Vi bruker en liste med verdien mellom 1 og 60.

Først ønsker vi å finne den 30. persentilen.
For å gjøre dette skriver vi likhetstegn, PERSENTIL, markerer listen vår, og deretter angir vi 0.3, som i 30%, siden tallet i det andre argumentet må være mellom 0 og 1.
Vi får 22,1, noe som betyr at 30% av listens tall er mindre enn eller lik 22,1.

For å få en annen persentil, bytter vi ganske enkelt ut 0,3 med det vi ønsker.
Vi prøver å få den 85. persentilen.
Vi skriver 0,85 i stedet for 0,3.
Dette gir oss verdien 49,75, som betyr at 85% av verdiene er mindre, eller lik 49,75.
I denne leksjonen har vi vist funksjonen PERSENTIL som returnerer den n-te persentilen med verdier i celleområdet.