Vil du bli bedre på Excel-funksjoner?

Fyll inn din e-postadresse og vi gir deg 7 dager gratis tilgang til kurset Excelfunksjoner Fordypning.

SAMMENLIGNE, INDEKS, VELG

Se flere Excel-funksjoner
Del

Nå skal vi se på tre ulike måter for å finne en bestemt verdi.

Funksjonen SAMMENLIGNE gir oss en bestemt verdiposisjon.
Vi skriver likhetstegn, SAMMENLIGNE, oppgir hva vi søker; markerer celleområdet; og skriver inn en null for eksakt treff.
Verdien «Orange» finner vi i posisjon tre.

Funksjonen INDEKS gir oss i stedet verdien som finnes i en bestemt posisjon.
Vi skriver likhetstegn, INDEKS, markerer celleområdet; velger raden; og kolonnen.
I krysset mellom rad tre og kolonne 2 finner vi fargen lilla.

Fra en liste over verdier, returnerer VELG-funksjonen verdien i en bestemt posisjon.
Vi skriver likhetstegn VELG, angir posisjonen, og får returnert listeverdiene.
I listens andre posisjon finner vi bokstaven B.

I denne leksjonen har vi sett gjennom tre ulike funksjoner å finne en bestemt verdi: SAMMENLIGNE, INDEKS, og VELG.