Vil du få gratis tilgang til vårt Excel-funksjonskurs?

Fyll inn din e-postadresse og telefon, så gir vi deg 7 dagers gratis tilgang til vårt kurs Excelfunksjoner Fordypning.

Del

For å finne verdien av en gitt kvartil bruker vi KVARTIL-funksjonen.
Funksjonen har to argumenter: listen over tall som vi ønsker å finne en kvartil for, og hvilken kvartil vi ønsker å finne.
Vi skriver likhetstegn, KVARTIL, markerer celleområdet, og deretter legger vi inn en ener, toer, treer eller firer, avhengig av hvilken kvartil vi vil finne.
Vi vil finne første kvartil.

Vi får tallet 17,25, som betyr at 25 prosent av listens verdier er mindre enn, eller lik 17,25.

Hvis vi endrer eneren til en treer, får vi den tredje kvartilen.
Som vi ser, er 75% av listens verdier 39,25 eller mindre.

Merk at dette også kan gjøres med PERSENTIL-funksjonen ved å ha det andre argumentet 0,25, 0,5, 0,75 eller 1.

Denne leksjonen har beskrevet hvordan du bruker KVARTIL-funksjone.