Vil du få gratis tilgang til vårt Excel-funksjonskurs?

Fyll inn din e-postadresse og telefon, så gir vi deg 7 dagers gratis tilgang til vårt kurs Excelfunksjoner Fordypning.

Del

I denne leksjonen går vi gjennom funksjonen INDIREKTE, som returnerer en referert verdi basert på en rad tekst.

I denne situasjonen, om vi skriver likhetstegn, markerer celle D4, hadde returverdien blitt B7.
Men om vi skriver likhetstegn, INDIREKTE, også markerer celle D4, så returneres i stedet verdien i celle B7, som er 56.
Om vi erstatter D4 med E4, returneres verdien i celle B16 i stedet.
INDIREKTE kan brukes i beregninger, som for eksempel SUMMER.
Vi skriver likhetstegn, SUMMER, starter INDIREKTE-funksjonen, og markerer celle D4.
For å summere alle verdier mellom B7 og B16, men å referere cellene D4 og E4 i stedet, skriver vi inn et ettall, et kolon i anførselstegn, et ettall til, og så markeder cellen E4.

I denne leksjonen har vi sett hvordan vi kan få frem verdier i celler, basert på en rad tekst, gjennom å bruke INDIREKTE-funksjonen.