Møt 2024 med ny kunnskap – dra nytte av Learnesys høstkampanje på kurspakken Alle kurs. Les mer her.

Del

Denne leksjonen viser to muligheter for å fjerne desimaler fra tall i Excel: funksjonene HELTALL OG AVKORT.
HELTALL avrunder tallet nedover til nærmeste heltall.
Vi skriver likhetstegn, HELTALL, og markerer nummeret.
Så kan vi kopiere nedover.

Som vi ser, om vi helt enkelt hadde vist færre desimaler, hadde nummeret blitt avrundet oppover, mens HELTALL-funksjonen klipper i stedet bort desimalene fra nummeret.
Funksjonen AVKORT lar oss derimot velge hvor mange desimaler vi ønsker.
Vi skriver likhetstegn, AVKORT, markerer nummeret, og skriver inn hvor mange desimaler vi ønsker, som her er to.

Hvis vi kopierer nedover, ser vi at alle tall nå har to desimaler hver.
I denne leksjonen har vi tatt en kikk på to måter for å fjerne desimaler fra et gitt nummer.