Vil du bli bedre på Excel-funksjoner?

Fyll inn din e-postadresse og vi gir deg 7 dager gratis tilgang til kurset Excelfunksjoner Fordypning.

Del

Dette kapitlet vil gå gjennom en rekke økonomiske funksjoner, så vi vil bruke ett eksempel for dem alle.
Vi antar at vi har tatt opp et lån på 80 000 kr, månedlig tilbakebetaling, med en årlig rente på 6%, og vi må ha tilbakebetalt summen innen 15 år.

Først vil vi ta en titt på hvordan du finner beløpet som må betales hver måned for at lånet skal kunne nedbetales om nøyaktig 15 år.
Dette gjøres med AVDRAG-funksjonen.
Vi skriver likhetstegn, AVDRAG, markerer renten; perioder, som er 15 ganger 12; opprinnelig lånebeløp, såkalt nåverdi, og om vi vil, sluttverdien, som er vår ønskede saldo på lånet etter 15 år.
Vi kan også angi om vi vil tilbakebetale beløpet i periodens begynnelse eller slutt, men vi ignorerer det per nå, som betyr at det betales på slutten av perioden.

Funksjonen returnerer et månedlig terminbeløp på 675 kroner og 9 øre.
Dersom vi endrer noen av de andre verdiene, vil også betalingsbeløpet endres.

I denne leksjonen har vi sett hvordan man finner terminbeløpet for lån.