Del

I denne leksjonen vil vi gå gjennom funksjonen som finner årsavskrivninger, som er skrives ” ÅRS A V S”.
Funksjonen skrives på samme måte som Lineæravskrivnings-funksjonen, bortsett fra at hvert betalingsperiodenummer også er nødvendig.

Vi skriver likhetstegn, ÅRSAVS, markerer kostnaden, restverdien, og levetiden, gjør referansene absolutte. Så markerer vi periodenummeret til venstre.
Vi kopierer deretter ned for å se avskrivningsverdien for hver periode, som slutter med nettoverdi lik restverdien.
Som vi ser, er ikke verdiene de samme som i Lineæravskrivnings-funksjonen, og vi kan sette inn et diagram for å se linjens sving.

I denne leksjonen har vi sjekket ut funksjonen for årsavskrivning, for en eiendel, i en gitt periode.