Vad är dataanalys? I Learnesys introduktionskurs vill vi skapa förståelse för grunderna och förklara nyckelbegreppen inom dataanalys. Du kommer erhålla grundläggande förståelse för hur du kan arbeta med data i en vetenskaplig och generell kontext. Dataanalys omfattar olika typer av metoder och tillvägagångssätt som kombineras i ett försök att generera modeller av intresse från insamlad data, som i sin tur gör det möjligt att dra olika användbara slutsatser.

Kursen består av 7 lektioner där vi bekantar oss med grunderna i dataanalys genom att kombinera praktiska exempel med bakomliggande teori. Nybörjare eller inte – kursen erbjuder någonting för alla!


I kursen används programmeringsspråket Python och Jupyter Notebook.

Hämta Python: https://www.python.org/downloads/
Hämta Jupyter Notebook: https://www.anaconda.com/products/individual